บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต Purchasing Role in Combating the Crisis

จำนวนคนดู 134 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต Purchasing Role in Combating the Crisis
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วิกฤตการณ์เกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภัยธรรมชาติและเงื้อมมือมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหลาย ในยามวิกฤตหรือคับขันจำเป็นต้องอาศัยการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพมากกว่ายามปกติ ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถกลับตัวได้อย่างคล่องแคล่วกว่าปกติ โดยที่ไม่ใช้พฤติกรรมกดคนอื่นให้จมน้ำตายไปเพื่อให้ตัวเองรอดอย่างเห็นแก่ตัว

หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจว่า เมื่อเกิดวิกฤตนักจัดซื้อต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัย และพร้อมที่จะทะยานขึ้นแข่งขันได้ทันท่วงทีเมื่อฟ้าเปิด


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

oในยามวิกฤต นักจัดซื้อจัดหาจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรสามอย่างต่อไปนี้อย่างไร เพื่อจะช่วยให้บริษัทบาดเจ็บน้อยที่สุด

oMan – ทรัพยากรบุคคล

oMaterial – พัสดุและสินค้า

oMoney – กระแสเงินสดของกิจการ

oCut the fat, not the muscle คือคำเตือนเกี่ยวกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในยามวิกฤต

oวิธีพิสูจน์ให้เห็นว่า ฝ่ายจัดซื้อจัดหาสร้างประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งบริษัทจะละเลยมิได้

oFrom zero to hero - จากบ่มิไก๊ กลายเป็นฮีโร่

oIndispensable person - คนที่บริษัทขาดไม่ได้

oเมื่อเกิดวิกฤต นักจัดซื้อต้องฉวยโอกาสปรับเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส และพร้อมที่จะทะยานขึ้นเวทีแข่งขันได้ทันทีเมื่อฟ้าเปิด

oข้อคิดดีๆเมื่อจะต้อง Work from home ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วิทยากร, Trainer, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบันประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นคณะทางานจัดทาระบบEDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซื้อชุดก่อตั้งแรกเริ่มของประเทศไทย เป็นบรรณาธิการวารสารรายเดือนสองภาษาไทย-อังกฤษวิทยายุทธจัดซื้อและบริหารพัสดุ(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ (NAPM - National Association of Purchasin...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา และผู้ที่มองหาเส้นทางในการพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,300.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต Purchasing Role in Combating the Crisis
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต Purchasing Ro

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด