สัมมนา Online : เทคนิคปิดการขายลูกค้านักธุรกิจ

รหัสหลักสูตร: 64798

จำนวนคนดู 82 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ในปัจจุบันที่การแข่งขันในธุรกิจประเภทต่างๆ ต้องพยายามทำผลงานยอดขายให้ได้ตามแต่ละช่วงเวลา การขายบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องแสวงหาผู้มุ่งหวังที่มีความหลากหลาย แต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัดบางครั้งการพึ่งลูกค้าระดับกลางมากเกินไปก็ทำให้ไม่สามารถทำยอดขายได้ทันเวลา ดังนั้นการปรับวิธีการในการขายโดยเน้นแสวงหาผู้มุ่งหวังรายใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ จะทำให้ได้ยอดขายที่มีปริมาณมากขึ้นได้ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาให้ถึงเป้าหมายยอดขายได้ง่ายขึ้น แต่ลูกค้านักธุรกิจก็มีความแตกต่างจากลูกค้าทั่วไป ดังนั้นหลักสูตรนี้จะทำให้นักขายมีความรู้ความเข้าใจลูกค้ากลุ่มนี้และสามารถเตรียมแผนการเข้าพบลูกค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนการเข้าพบลูกค้าได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมหากจะเข้าพบลูกค้านักธุรกิจ

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจลูกค้าแต่ละประเภท

3. ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ารายใหญ่และนักธุรกิจ

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ 7 เคล็ดลับของนักขายขั้นเทพ

5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ การปิดการขายลูกค้ารายใหญ่นักธุรกิจ  

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. วิเคราะห์สิ่งที่คุณต้องมีเพิ่มเติมหากจะขายลูกค้ารายใหญ่นักธุรกิจ

2. ลูกค้าแต่ละประเภท และหลักการเข้าพบ

3. พฤติกรรมลูกค้ารายใหญ่นักธุรกิจ

4. 7 เคล็ดลับของนักขายขั้นเทพ

5. เทคนิคการปิดการขายลูกค้ารายใหญ่นักธุรกิจ

 

ลักษณะการจัดอบรม ใช้ระบบประชุมออนไลน์ Zoom


วิธีการอบรม การบรรยาย การถามตอบแบบสื่อสาร 2 ทาง ใช้กระดาษกิจกรรมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้อบรมเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันคิดกับวิทยากรว่าจะขายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมกับลูกค้ารายใหญ่นักธุรกิจอย่างไร ร่วมกันดีไซน์บทการขาย และบทปิดการขาย


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคปิดการขายลูกค้านักธุรกิจ, เทคนิคปิดการขาย, ปิดการขาย, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด