ความรู้พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)

รหัสหลักสูตร: 64894

จำนวนคนดู 70 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การนำเข้าและการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจนั้นมีการเติบโตมากขึ้น ทำให้ผู้นำเข้าสามารถหาสินค้าที่มีรูปแบบใหม่ คุณภาพดี หรือราคาถูกกว่าในประเทศของตน และผู้ส่งออกสามารถขายสินค้าที่ตนเองผลิต ไปยังประเทศต่างๆ ได้ นอกจากนี้การนำเข้าและการส่งออกสินค้ายังเป็นตัวชี้วัดรายได้ของประเทศอีกด้วย

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ความรู้ทั่วไปและพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

การส่งออกสินค้า

การนำเข้าสินค้า

 กระบวนการและการไหลของการค้าระหว่างประเทศ

การเจรจาจะซื้อจะขายสินค้าระหว่างประเทศ

การตกลงการซื้อขายสินค้าระหว่าประเทศ Contract หรือ Purchase Order

การเลือกใช้ระบบการชำระเงิน

การจัดเตรียมสินค้าเพื่อเตรียมทำการจัดส่ง และเลือกเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า

การจัดหาตัวแทนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

พิธีการศุลกากรขาเข้า การออกของหรือรับสินค้า

ขั้นตอนในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ตามวิธีการชำระเงินต่าง ๆ โดยผ่ายธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน

การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ

ข้อได้เปรียบจากการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

 เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

การจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

ปัญหาของการจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

เทคนิคการตรวจสอบเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

 การชำระเงินระหว่างประเทศ

เงื่อนไขการชำระเงินระหว่างประเทศ

วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ

- วิธีการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment : AP)

- วิธีการชำระเงินด้วยลการเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account : OA)

-วิธีการชำระเงินด้วยการใช้เอกสารเรียบเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection : BC)

-วิธีการชำระเงินด้วยเครดิต (Letter of Credit : LC)

-วิธีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

      > การโอนเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ

-รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาเข้า (Inward Remittance)

-รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาออก (Outward Remittance)

กฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea and Inland Water Way Transport)

กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกันหรือรูปแบบอื่น ๆ

 สินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้า เป็นการรับเงินค่าสินค้า

สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า เป็นการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า

 โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ

การขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

การประกันภัยการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

   การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงในการทำ LC

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่มีเอกสารประกอบ ฉบับปรับปรุงปี 2007 เล่มที่ 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 2007 Revision Publication No.600 : UCP600)

ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่ต้องใช้เอกสารประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Uniform Customs and Practice for Documentary Credit supplement to UCP600 Version 1.1. : e-UCP600 Version 1.1.)

กฎระเบียบที่ว่าด้วยการใช้เงินคืนระหว่างธนาคารภายใต้เครดิต (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits Publication No.725 : URR725)

กฎระเบียบที่ว่าด้วยการค้าด้วยการใช้เอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (Uniform Rules for Collections Publication No.522 : URC522)

กฎหมาย และระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานเอกสารตามเครดิต ฉบับ 745E (International Standard Banking Practice 745E under UCP600 : ISBP.745E12)


Sponsored
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความรู้พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (T, การนำเข้า-ส่งออก