เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 65121

จำนวนคนดู 3971 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด Zero Defect, 7 Wastes และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานได้ 

3. เพื่อให้ผู้สัมมนาทบทวนและวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด


หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย

 • ทำไมถึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและของเสียในการทำงาน
 • พฤติกรรม "คน 3I" เหตุแห่งความผิดพลาดในการทำงาน
 • การลดความผิดพลาด กับต้นทุนและกำไร
 • จะใช้ กฎ ระเบียบ สติ อย่างไร? เพื่อช่วยลดความผิดพลาดได้อย่างแท้จริง
 • ทำไมจึงต้อง "Zero Defect"
 • แนวความคิดในการควบคุมคุณภาพในกระบวนกรทำงาน
 • ขั้นตอนการสร้างกระบวนการทำงานทีีี่มุ่งสู่ Zero Defect
 • ข้อผิดพลาดกับ 7 Wastes
 • วิเคราะห์ "ความผิดพลาด" "ความสูญเปล่า" ให้หน่วยงาน
 • การสื่อสารที่ทำให้เกิดการผิดพลาด และแนวทางป้องกัน
 • การป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอ
 • ความผิดพลาดที่เกิดจาก "ไม่" ...และเมื่อ "ไม่" กลายเป็นคำที่ดี ... ??
 • จิตสำนึกแห่งการปรับปรุง และ เป้าหมายในการขจัดข้อผิดพลาดให้หมดไป 


รายละเอียดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติ และร่วมกันวางแผนการดำเนินการพัฒนาการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน 


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: waste, สูญเสีย, วิศวกรรมอุตสาหการ, ลดความผิดพลาด, การทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด