การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65229

จำนวนคนดู 85 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ปัจจุบันการขนส่งหรือนำสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการขนส่งสินค้ามีทั้งรถของบริษัทเอง และรถที่ให้บริการจากภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามตั้งไว้ แต่ปัญหาด้านการขนส่งมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรถขนส่ง เรื่องพนักงานขับรถ เรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยว การให้บริการ สินค้าเสียหาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการบริหารจัดการให้ดีจะทำให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุนเป็นอย่างมาก


ดังนั้นหลักสูตร “การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการควบคุมและบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและให้งานมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาด้านต่างๆ และทราบถึงต้นทุนในการขนส่งแต่ละเที่ยวเพื่อบริการจัดการ รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามารยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า


วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

 ทราบถึงความสำคัญในการขนส่งสินค้าและขั้นตอนในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบ

 ทราบถึงแนวทางในการควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง

 ทราบถึงหลักการในการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานขับรถ

 ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา

 ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูก และการบริหารจัดการ

 ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน

 การจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และการจัดทำใบคุม

 ทราบถึงแนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน

 แนวทางในการประเมินขนส่งทั้งภายในและภายนอก

 ทราบถึงการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI ตามระบบ ISO

 หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 ความหมาย และความสำคัญการขนส่งสินค้า

 การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน

 การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง

 แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด

 การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

 วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน

     O การขนส่งกรณีปกติ

     O การขนส่งกะทันหัน

     O การขนส่งกรณีพิเศษ

 การจัดทำใบคุมและรูปแบบใบคุม ในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องเพื่อส่งมอบเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

 วิธีการคัดเลือกหา Outsource การบริหารการจัดการ และการทำสัญญา

 การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

 แนวทางในการประเมินขนส่ง และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่งประเภทต่างๆ เพื่อทราบต้นทุนในแต่ละเที่ยว

 แนวทางในการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ เพื่อทราบต้นทุนในการขนส่งแต่ละเที่ยว

 การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจำทำ KPI ตามระบบ ISO พร้อมตัวอย่างและหลักการคิด

 ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น


สำหรับผู้เข้าอบรมสัมมนา

      เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลขนส่ง หรือผู้ที่กำลังได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลขนส่ง ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการทราบแนวทางในการปฏิบัติงานขนส่งเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการทำงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพ


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

      เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม เกม รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการ, การควบคุมการขนส่งสินค้า, ขนส่ง, การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ, การขนส่งสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด