ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map

รหัสหลักสูตร: 65445

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 กันยายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 84 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการเรียบเรียงความคิดได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการประสานความคิดในการประชุมแบบระดมสมองได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมและจับประเด็นการคิดหลากหลายมุม


หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร 

      อุปสรรคที่มีต่อการรับรู้ วิเคราะห์และตีความข้อเท็จจริง

      แนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้อง

      การเรียบเรียงความคิดเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

      การใช้ Mind map เพื่อเรียบเรียงและอธิบายการแก้ปัญหา

      การประชุมแบบระดมสมองที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร

      บทบาทและหน้าที่ในการประชุมแบบระดมสมอง

      การจดบันทึกการประชุมแบบระดมสมองขั้นก้าวหน้าด้วย Mind map

      หลักการคิดสร้างสรรค์เพื่อแตกแขนงความคิดในการแก้ปัญหาและทำงาน

      คิดหลากมุมรอบด้านด้วย Six Thinking Hats

      กระบวนการเรียบเรียงการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

      การใช้ Mind map เพื่อส่งเสริมและเรียบเรียงความคิดสร้างสรรค์

 

รายละเอียดกิจกรรม

     1.ใช้ Mind map เพื่อเรียบเรียงและอธิบายความคิดของตนเอง

     2.ทำการประชุมแบบระดมสมอง และใช้ Mind map เพื่อเรียบเรียงความคิดเห็นของทุกคน

     3.ใช้ 6 Thinking hats เพื่อแตกแขนงความคิดเห็น และใช้ Mind map เพื่อสรุปประเด็นสร้างสรรค์


วิทยากร

อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คนทำงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจใช้ Mind map เพื่อช่วยในการเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์

             และการประสานความคิด


สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: mind map, รวมรวมความคิด, จัดระบบความคิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด