การบริหารให้ได้ผล แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน

รหัสหลักสูตร: 65340

จำนวนคนดู 80 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ความสำเร็จขององค์กรที่เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่เพียงแค่การมีทิศทางและกลยุทธ์การจัดการที่ดีเท่านั้น แต่ผู้บริหารจะต้องสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น ซึ่งคำว่า “เป็น” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง การรีดเอาผลงานให้ได้มาก แต่กลับเป็นเรื่องของการสร้างความชัดเจนในเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน การมอบหมายงาน การจูงใจ การสอนงาน การประเมินผลงาน และการให้รางวัลอย่างเป็นธรรม

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
รูปแบบการเรียนรู้

§ บทบาทของผู้นำกับการบริหารองค์กร

§ จุดเปลี่ยน และคุณสมบัติของผู้นำในโลกยุคใหม่

§ ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารผลงาน

– นิยาม ความหมาย ความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารผลงาน

– วิวัฒนาการของการบริหารผลงาน

– ที่มาของผลงาน


บรรยาย ยกตัวอย่าง กิจกรรม ถาม-ตอบ

§ กระบวนการบริหารผลงาน

– เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการทำงาน

– เทคนิคการมอบหมายงาน

– เทคนิคการติดตามผล

– เทคนิคการการสอนงาน

– เทคนิคการประเมินผล

– เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงานประจำปี


บรรยาย ยกตัวอย่าง เกม กรณีศึกษา ถาม-ตอบ

§ การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

– การนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร

– การนำไปเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส

– การนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนตำแหน่ง

– การนำไปเชื่อมโยงกับการรักษาบุคลากร

– การนำไปเชื่อมโยงกับการลงโทษและให้ออกจากงาน


บรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา

§ สรุปบทเรียน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องสูงสุด

0.5 ชม.

บรรยาย ยกตัวอย่าง

ถาม-ตอบ

Sponsored
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม

          การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory)...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหาร