หลักสูตร การสั่งงานมอบหมายงานและติดตามผล (Effective Directing, Delegation and Monitoring)

รหัสหลักสูตร: 67121

จำนวนคนดู 668 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสั่งงานมอบหมายงานและติดตามผล  (Effective Directing, Delegation and Monitoring)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในองค์กรปัจจุบันตำแหน่งที่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งในระดับหัวหน้างาน เพราะต้องรับนโยบายจากผู้บริหารมาถ่ายทอดและทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความเข้าใจพร้อมทั้งต้องผลักดันปรับปรุงและแก้ไขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุในเป้าหมาย ด้วยความสำคัญต่อองค์กรขนาดนี้จึงต้องทำให้แน่ใจว่าผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้างานในอนาคตหรือที่เป็นอยู่แล้วมีความพร้อมโดยมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างพอเพียง หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานในสภาพการแข่งขันปัจจุบัน โดยจะคลอบคลุมตั้งแต่ ทักษะการวางแผน ,การสั่งงาน ,การมอบหมายงานและการติดตามงาน


วัตถุประสงค์

  •  เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
  •  เพื่อให้มีความรู้เทคนิค การสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
  •  เพื่อให้ผู้รับการสามารถประยุกต์เทคนิคการสั่งงานการมอบหมายงานและการติดตามงานในการปฏิบัติงานจริง


หัวข้ออบรมสัมมนา
•บทบาทหน้าที่และความสำคัญของหัวหน้างาน

•ชนิดและสไตล์ของหัวหน้างานและลูกน้อง

   สไตล์ของแต่ละคน

   จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละสไตล์

   รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม

•นิยามความหมายของการสั่งงาน

•ความแตกต่างระหว่างการสั่งงานกับมอบหมายงาน

•ขั้นตอนและเทคนิคการวางแผนและสั่งงาน

   การศึกษาความต้องการ

   การวิเคราะห์และเตรียมงาน

   การวางแผนและดำเนินการ

   การติดตามผลและประเมินผลลัพธ์

   การประยุกต์กับ 1 : 1 , Daily Matting และ A3

•นิยามความหมายของการมอบหมายงาน

•หลุมพรางการมอบหมายงาน

•ขั้นตอนและเทคนิคการมอบหมายงาน การสื่อสาร

   การเตรียมการ

   การสื่อสารจูงใจ

   มอบหมายงาน

   การติดตามผล

•นิยามความหมายของการติดตามงาน

•หลุมพรางการติดตามงาน

•ขั้นตอนและเทคนิคการติดตามผลงานและการให้คำวิจารณ์

   Agile Mindset

   3Ws

   STAR Model

•ขั้นตอนและเทคนิคการโค้ชเพื่อสร้างแรงจูงใจ

   GROW Model

   การฟังเชิงลึก

   การถามเชิงบวก

•กิจกรรมที่ 1 : การวางแผนสั่งงาน

•กิจกรรมที่ 2 : การมอบหมายงาน

•กิจกรรมที่ 3 : การติดตามงานและให้คำวิจารณ์

•กิจกรรมที่ 4 : การโค้ช

•สรุปจบ ถาม – ตอบ


ลักษณะการเรียนรู้

•บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, และ การนำเสนอ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•หัวหน้างานและผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสั่งงานมอบหมายงานและติดตามผล (Effective Directing, Delegation and Monitoring)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสั่งงานมอบหมายงานและติดตามผล, Effective Directing, ชนิดและสไตล์ของหัวหน้างานและลูกน้อง, ขั้นตอนและเทคนิคการมอบหมายงาน การสื่อสาร, ขั้นตอนและเทคนิคการมอบหมายงาน การสื่อสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต