Digital Marketing ช่องทางขายออนไลน์เพิ่มยอด

รหัสหลักสูตร: 65357

จำนวนคนดู 82 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

 นักขาย/นักการตลาด ต้องปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล

    อัพเดทภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอลในปัจจุบัน 

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. นักขาย/นักการตลาด ต้องปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล

    อัพเดทภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอลในปัจจุบัน

2. โลกยุคดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

    ที่เราต้องปรับตัวให้ทันกับลูกค้า

3. วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการจัดการอุปสรรค พร้อมวิธีแก้ไขปัญหา

    จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลาดยุคดิจิทัล

4. นักขาย/นักการตลาด ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดผล

    รูปแบบการขายอย่างมีระบบ

5. วางแผนการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล

6. ภาพรวมสุดยอดนักขายยุคดิจิตอล กรณีศึกษาจากหลายๆองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

7. เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการในยุคดิจิทัล

8. เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายบนแนวคิดดิจิตอล

9. การสร้างความสำเร็จหลังการขาย

10. ติดตามผลการขายอย่างนักขายยุคดิจิตอล

11. การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายในโอกาสต่อไป

12. การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อทำการติดตามลูกค้าในอนาคต

Sponsored
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4M Change Control & Effective Implementation)

คุณภาพที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการของลู...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: digitalmarketing