เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร

รหัสหลักสูตร: 65467

จำนวนคนดู 1317 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์”

“ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”


1. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐาน

2. นำเสนอแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ความจำเป็นและเป้าหมายของการบริหารงานเอกสาร

2. องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร

    ๏  วิเคราะห์วงจรของการบริหารงานเอกสาร

3. กรณีศึกษา : ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดเก็บเอกสาร

4. การจัดประเภทเอกสาร

5. ระบบการจัดเก็บเอกสาร

    ๏  มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร

    ๏  ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน-ง่ายต่อการค้นหา    ๏  ข้อแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล

6. ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

    ๏  การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารก่อนเก็บ

    ๏  การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารที่ได้ผล

7. ระบบการจัดเรียงแฟ้มเอกสาร

8. การจัดระบบการยืมเอกสาร 

9. การจัดทำคู่มือการจัดเก็บเอกสาร

10.การโอนเอกสารและการทำลายเอกสาร      

    ๏  ความสำคัญของอายุเอกสารและการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เอกสาร, ระบบเอกสาร, จัดเก็บ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด