การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65511

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
        การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช่เป้าหมายบริษัท อาจได้ผลเสีย เช่น ขาดทุน เพราะลูกค้าเป้าหมายอาจไม่ใช้บริการก็เป็นได้ ดังนั้น การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องหาสมดุล ระหว่างความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย กับการลงทุนให้พบด้วยวิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจความหมายของการบริการอย่างมีคุณภาพ

                   2. มีวิธีการและเทคนิคในการบริการอย่างมีคุณภาพ

                   3. มีแนวทางในการวัดผล ประเมินผล คุณภาพของการบริการ


หัวข้ออบรมสัมมนา
     ความหมาย และความสำคัญ ของคุณภาพการบริการ กับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

     แนวคิดคุณภาพการให้บริการ

     วิธีการวัดผลคุณภาพงานบริการ

     การประเมินผู้ให้บริการ

     8 ปัจจัยในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

     5 มิติ คุณภาพการบริการ

     เทคนิคการสร้างคุณภาพงานบริการที่ดี

     รูปแบบการประเมินผลต่าง ๆ ต่อคุณภาพงานบริการ

     ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ

     กรณีศึกษา


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: service, บริการ, คุณภาพงานบริการ, การบริการ, วิธีการบริการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด