สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales )

รหัสหลักสูตร: 65528

จำนวนคนดู 200 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ในโลกยุคปัจจุบัน ฝ่ายขายมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงกว่าสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยในหลายๆองค์กรพยายามพัฒนาฝ่ายขายในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะ แรงจูงใจ และเข้าใจเป้าหมายขององค์กร รวมถึงพัฒนาการทำงานเชิงรุกของฝ่ายขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์

1 .เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและการวางแผนที่ดี

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงทัศนคติที่ดีในงานขาย

3. สามารถวิเคราะห์ลูกค้าโดยใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ต่องานขาย

4. เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจลูกค้าเพื่อความสำเร็จในการขาย

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้และทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1 เป้าหมายและการวางแผน (งานและชีวิต)

2 นักขายกับทัศนคติเชิงบวก : ฝึกตัวเองอย่างไรให้มีทัศนคติเชิงบวก และ ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวกกับคุณ

3 การทำงานแบบเชิงรุก & ทำงานแบบเป็นทีม : 6 หัวข้อสำคัญในการทำงานเชิงรุก และ การทำงานแบบเป็นทีม

4 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, วางแผนและเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า

       วิเคราะห์ลูกค้าด้วย 6W1H , Customer characteristic chart , กฎ 80/20

       วิเคราะห์ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆโดยใช้แผนภูมิ Quarter

       SWOT Analysis ขององค์กรเราคืออะไรและทำไมเราถึงต้องทำ? (Workshop)

       การเตรียมตัวสำหรับการขาย และ วางแผนเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน

5 การจูงใจลูกค้าเพื่อความสำเร็จในการขาย

       ทฤษฎีแรงจูงใจ , ทฤษฎีสิ่งล่อใจ , วิธีการจูงใจลูกค้า 3 แบบ

       เทคนิคการขายและข้อควรปฏิบัติของนักขายเพื่อจูงใจลูกค้า

6 รูปแบบการนำเสนอ, การเก็บข้อมูลสำคัญ, การวิเคราะห์ข้อมูล

       การนำเสนอสินค้าในรูปแบบต่างๆที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ

       การสังเกตสิ่งต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการขาย

       วิธีการถามข้อมูลของคู่แข่งกับลูกค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อชนะในข้อตกลงการขาย

       การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด เพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขายหรือปิดการขาย

7 การติดตาม, การเจรจาต่อรองต่างๆ และการปิดการขาย

       การติดตามงานขายและเก็บข้อมูลไปพร้อมกันเพื่อนำมาวิเคราะห์

       7 เทคนิคสำคัญสำหรับการเจรจา – การต่อราคา - การปิดการขาย

8 การบริการหลังการขาย – การเก็บข้อมูล และ การขายที่ต่อเนื่อง

       เป็นที่ปรึกษาหรือเพื่อนมากกว่า ผู้ขายและผู้ซื้อ

9 case study
วิทยากร

ชาคร เกษมสันต์

การตลาด/การขาย (การขาย)

ประสบการณ์โดยตรงด้านการขายมามากกว่า 20 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ทีมงาานขาย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: proactive sales, สุดยอดนักขาย, การขายเชิงรุก, selling, เพิ่มยอดขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด