หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)

รหัสหลักสูตร: 66945

จำนวนคนดู 16 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การจะดำเนินการกิจกรรมอะไรต่างๆนั้นล้วนเกิดจากระบบการคิดผลงานจะเกิดได้ต้องอาศัยพื้นฐานการคิดการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เป็นศาสตร์การคิดมุ่งสู่ความคิดรวบยอดที่สำคัญรวมถึงวิธีการและกระบวนการคิดจะก่อให้เกิดทักษะเทคนิคตลอดจนการปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเครื่องมือในสำหรับการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)

    2.เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการปฏิบัติในการใช้หลักการคิดเชิงระบบ

    3.เพื่อนำความรู้ เทคนิคการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 : พื้นฐานการคิด

    ความสำคัญของการคิด (Conceptual Thinking)

    ทักษะการคิด (Thinking skill)

    สร้างการคิดทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking)

    ทำไมต้องพัฒนาการคิด

   การคิดกับการทำงานร่วมกันในยุคสมัยใหม่

Session 2 : คิดเชิงระบบ…คิดอย่างไร

    ความหมายของการคิดเชิงระบบ

    บริบทของการคิด

    ศาสตร์การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)

    ความคิดรวบยอดที่สำคัญของการคิดเชิงระบบ

    วิธีการเชิงระบบและกระบวนการคิดเชิงระบบ

    องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ

    ทักษะสำคัญและเทคนิคสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ

    เทคนิคการคิดเชิงระบบ 4 ประการ

    ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบ


ลักษณะการเรียนรู้

    1.เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

    2.เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

    3.เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

    4.Work shop / Case Study


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1.ได้สร้างทักษะการคิดเชิงระบบ

    2.ได้เทคนิคการปฏิบัติในการใช้หลักการคิดเชิงระบบ

    3.นำความรู้ เทคนิคการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 ระดับบุคคลหรือระดับองค์การจำนวนผู้เข้าอบรม : 20-30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systemic Thinking)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: System Thinking, Conceptual Thinking, Thinking skill, Positive Thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ

หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแ...

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน