เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 14001: 2015

รหัสหลักสูตร: 65875

จำนวนคนดู 1748 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 14001: 2015
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

             ขั้นตอนการพัฒนา/ดำเนินงานของระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 14001: 2015 อยู่บนพื้นฐานหลักของ Plan-Do-Check-Action และการตรวจประเมินผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่วางไว้ในด้านของสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการฯ และเป็นช่องทางที่จะค้นหาข้อแก้ไขปรับปรุงระบบดังกล่าว การตรวจประเมิน หรือ Internal Audit เป็นข้อกำหนดหนึ่งในมาตรฐานนี้ มีขั้นตอนต่างๆ เหมือนกับระบบ ISO อื่นๆ เพื่อดูความพร้อมขององค์กรต่อการนำมาตรฐานมาใช้งานในองค์กร ก่อนขอการรับรองจากหน่วยงานภายนอก สำหรับแนวทางการอบรมนี้ จะเน้นประเด็นที่องค์กรไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ พร้อม Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมินระบบดังกล่าว


วัตถุประสงค์

     •ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินทั่วไป

     •ผู้เข้าอบรมประยุกต์เทคนิคการตรวจประเมินให้เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม

     •สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ตารางกำหนดเวลาฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 14001: 2015”


08.45 – 09.00: (ลงทะเบียน)

09.00 – 09.30: Pre-test: ความรู้เกี่ยวกับ Internal Audit สำหรับ ISO 14001: 2015

09.30 – 10.30: สรุปภาพรวม ISO 14001: 2015

10.30 – 10.45: Coffee/Tea Break

10.45 – 12.00: เทคนิคการตรวจประเมิน Internal Audit

12.00 – 13.00: พักเที่ยง

13.00 – 14.30: (ต่อ) เทคนิคการตรวจประเมิน Internal Audit

14.30 – 14.45: Coffee/Tea Break

14.45 – 15.15: Workshop แบบฝึกหัดการตรวจประเมิน

15.15 – 15.45: Post-Test: ความรู้เกี่ยวกับ Internal Audit สำหรับ ISO 14001: 2015

15.45 – 16.00: ถาม-ตอบ และประเมินวิทยากร/หลักสูตรอบรม

เกี่ยวกับผู้ดำเนินการสัมมนา

          พลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/พลังงานหมุนเวียน จาก Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการลดต้นทุนผ่านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเป็นนักวินิจฉัยและที่ปรึกษาอิสระให้กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการวินิจฉัยระดับขีดความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการต่าง ๆ Lead Auditor/Technical Expert สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และ Auditor สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • คณะทำงานด้านพลังงานและคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit) ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 14001: 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการตรวจประเมิน (Internal Audit), ระบบการจัดการพลังงาน ISO 14001: 2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด