หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ Effective Presentation Skills

รหัสหลักสูตร: 65986

จำนวนคนดู 2031 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ Effective Presentation Skills
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

แนวทางการพัฒนา : Result-based Goals (Managerial Skills)

การประเมินผลและติดตามความสามารถ

ระดับความสามารถ

    ระดับ 1 : จัดเตรียม จัดเรียงข้อมูล ลำดับความสำคัญก่อน หลังสำหรับการนำเสนอได้

    ระดับ 2 : วิเคราะห์ประเด็นการนำเสนอด้วยความเชื่อถือ มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี

    ระดับ 3 : วิธีการนำเสนอเป็นขั้นตอน มีท่าทางสง่างาม ภาษาง่าย ฟังได้ชัดเจน ใช้สื่อประกอบ

    ระดับ 4 : มีความคล่องแคล่วทุกขั้นตอนในการนำเสนอ แก้ปัญหาได้ มีไหวพริบ เชื่อมโยงข้อมูลมีเหตุผล

แนวทางการพัฒนา : Share Goals (Business Concept), Result-based Goals (Manager  Skills)


วัตถุประสงค์

      1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการมีบุคลิกภาพด้านต่างๆ สำหรับการนำเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติ ให้เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลที่อยู่หน้าอย่างมืออาชีพ

      2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะวิธีการนำเสนอระดับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ต่อกลุ่มผู้ฟังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      3.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจต่อการนำเสนอผลงาน ข้อมูลต่างๆ หรือโครงการ อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

     1.การเสริมสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก

                - การฝึกปฏิบัติการยืน การนั่ง การไหว้อย่างมืออาชีพ

                - การใช้มือสำหรับบอกทิศทาง

                - การใช้สายตากับบุคลที่สนทนา

                - การใช้น้ำเสียงแบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ

         Workshop 1 การพูดหน้าห้องคนละ 3 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอที่ถูกวิธี

     2.หลักการและศิลปะการพูด เพื่อการนำไปใช้กับการทำงาน

                - การเตรียมเรื่องพูด (The Preparation)

                - การจัดเรื่อง (The Structure of Speech)

                - การกล่าวปฏิสันถารกับผู้ฟัง (Greeting the Audience)

                - การฝึก-การซ้อมพูด (Rehearsal)

     3.ลำดับขั้นตอนของการเตรียมตัวในการนำเสนออย่างถูกวิธี

                - การเตรียมตัว (Preparation)

                - การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)

                - การนำเสนอ (Presentation in Practice)

                - การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)

     4.การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยการสังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการนำเสนอ

                - การสังเกตสถานที่ที่กำลังนำเสนอ

                - การสังเกตการแต่งกายผู้เข้าฟัง

                - การสังเกตเครื่องมือ เครื่องใช้ ของประดับต่างๆ

                - การใช้ท่าทางต่างๆ ของผู้ฟัง

     5.การออกแบบการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสม

     6.การประเมินวิธีการจัดการนำเสนอ

                - การจัดการนำเสนอ (เกริ่นนำ, เนื้อหา, สรุป)

                - สื่อในการนำเสนอ (เนื้อหาเอกสาร, ความต่อเนื่องในการนำเสนอ)

                - เน้นจุดที่สำคัญของการนำเสนอ

                - มีความเป็นเหตุ เป็นผล (ตลอดการนำเสนอ, ให้ข้อแนะนำที่ดี)

                - การนำเสนอชัดเจน สมบูรณ์ (มีความต่อเนื่องในการลำดับเนื้อหา)

                - การควบคุมเวลา

         Workshop 2 ฝึกการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมบริหารรายบุคคลคนละ 10 นาที

     7. การแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการนำเสนอ

                - หลักการพูดและการนำเสนอ

                - การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

                - การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

                - การดูแลบุคลิกภาพ

                - การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง

                - การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

                - จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง

                - สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

           - การบรรยาย 

           - กิจกรรม และเกม 

           - การแสดงออก

           - กลุ่มสัมพันธ์ 

           - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ Effective Presentation Skills
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ, Effective Presentation Skills, อบรม ออนไลน์, อบรมการนำเสนอ, อบรม presentation skill, อบรม เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง