ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในธุรกิจทางการเงิน

รหัสหลักสูตร: 65998

จำนวนคนดู 642 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ในกิจกรรม NCC Forum หัวข้อ "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในธุรกิจทางการเงิน" ฟรี ‼ ไม่มีค่าใช้จ่าย


    มาร่วมกันวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและเตรียมความพร้อมในอนาคตไปกับ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในธุรกิจทางการเงิน 

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม


     1.แนวโน้มและทิศทางด้านดิจิทัลในธุรกิจทางการเงิน

     2.การเตรียมความพร้อมสู่ความเปลี่ยนแปลง

     3.โอกาสและความท้าทายทางการเงิน


วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


**สัมมนาฟรี ‼ ไม่มีค่าใช้จ่าย

***ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. . ผ่านระบบ Microsoft Teams


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในธุรกิจทางการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด