ทักษะผู้นำแห่งยุค ( LEADER SKILLS 4.0 )

รหัสหลักสูตร: 66159

จำนวนคนดู 985 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะผู้นำแห่งยุค ( LEADER SKILLS 4.0 )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม

- สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมประยุกต์ทักษะผู้นำไปใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน และชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิผล


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำยุค 4.0

       - ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”

       - ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง

2. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

       - อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน

       - เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น

       - รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

3. การพัฒนาคนและผลงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

       - PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

       - INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

       - Key Performance Indicators (KPIs)

       - Objective Key Results (OKR)

       - Competency

4. ทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มเทคนิคในการพูดและการฟังอย่างประสิทธิภาพ

       - เทคนิคการติดต่อสื่อสารแบบ ICME : Inform, Control, Motivation, Emotional

       - เทคนิคการตืดต่อสื่อสารแบบโมเดลเครือข่าย อาทิ Circle, Wheel, Chain, The Y

WORKSHOP : แบ่งกลุ่มฝึกทักษะการพูดและการฟังสำหรับผู้นำในรูปแบบต่างๆ

5. ความคาดหวังการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) 

       - เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

       - พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงาน

       - มองทะลุความแตกต่างทางบุคลิคภาพ

       - ลดความขัดแย้งของผู้คน เพิ่มผลผลิตในผลงานที่มีอย่าง SMART

       - การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

6. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

       - การบรรยาย     

       - กิจกรรม และเกม       

       - การแสดงออก

       - กลุ่มสัมพันธ์   

       - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะผู้นำแห่งยุค ( LEADER SKILLS 4.0 )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะผู้นำแห่งยุค, LEADER SKILLS 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด