หลักสูตร การสร้าง Service Mindset และService mind อย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66484

จำนวนคนดู 3621 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้าง Service Mindset และService mind อย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     งานบริการ (Service)  บุคลากรบางส่วนอาจไม่ได้คิดอะไรมากนัก  ทำงานเพียงเพื่อการแลกมาของค่าตอบแทนเพื่อใช้ในการดำรงชีพของชีวิต และครอบครัวของตน ไม่ได้คิดในระยะยาวว่า หากตนเองบริการไม่ดี หรือไม่เหมาะสม ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและไม่ประทับใจในการบริการนั้น  สิ่งนี้ที่เป็นผลทำให้รายได้ของพนักงานเองอาจน้อยลงได้เพราะงานบริการที่ดี จะทำให้รายได้ของเขาเพิ่มขึ้น เหมือนกับคำที่ว่า “องค์กรอยู่ได้ เราก็อิ่มท้องเช่นกัน”      องค์กรก็เหมือนบ้านหลังที่สองที่พวกเขาจะต้องช่วยกัน  ทำงานร่วมกัน  มีอะไรร่วมคุย ปรึกษาหารือกันเพื่อบริการให้ลูกค้าประทับใจและใช้บริการขององค์กรตลอดไป
     ปัจจุบันการแข่งขันรุนแรง มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในอุตสาหกรรมและการบริการ  พนักงานในองค์กรต้องปฏิบัติงานในการบริการลูกค้าที่สร้างความไว้วางใจ เกิดความประทับใจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พบกับลูกค้า ประสานกับลูกค้าโดยตรง   หากบริการที่ไม่ประทับใจ อาจส่งผลถึงยอดขาย คำร้องเรียนที่เกิดขึ้น ผลที่องค์กรไม่อยากให้เกิดขึ้น ลูกค้าประเมินแล้วไม่อยากใช้บริการต่อ หาทางเลือกอื่น   ปัจจัยที่ส่งผลคือ บุคลิกภาพของพนักงาน  การแต่งกาย   การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า   การใช้คำพูด มารยาท พฤติกรรมที่เข้าพบลูกค้า  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน  ผู้ปฏิบัติงานควรเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในการบริการลูกค้าตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้    จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรสู่การปฏิบัติจริงตามเป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์
   1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สร้างมุมมองการทำงานด้วยทัศนคติที่ดีในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.    เพื่อเข้าใจหลักการของการมีจิตบริการ (Service mind) ไปประยุกต์ใช้ในบทบาทของผู้เข้ารับการอบรม
   3.    เพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในการบริการแบบมืออาชีพ  ผลกระทบหากการบริการไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง
   4.    เพื่อการสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกายในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ
   5.    เพื่อเข้าใจการเตรียมตัว ข้อสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในการเข้าพบลูกค้า
   6.    เพื่อเข้าใจสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้าสามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้
   7.    เพื่อรู้จักการใช้คำพูด การสื่อสาร การประสานงาน ภาษากายในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์
   8.    เพื่อความเข้าใจในการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
Module # 1 :  Mindset และความเข้าใจการมีใจบริการ (service mind)
   1.    สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองในการส่งสินค้าด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)
               •    Workshop : การสำรวจตัวเองและการพัฒนาในบทบาทหน้าที่
   2.    ความสำคัญ และความหมายของงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind)
   3.    ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเราบริการลูกค้าทำให้ไม่ประทับใจ
   4.    ความสำคัญของงานบริการ   ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ
   5.    Mindset ของพนักงานในการปฏิบัติงานด้านบริการในการเข้าพบลูกค้า
   6.    ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจกับการบริการ
   7.    Workshop
Module 2 :  การบริการแบบมืออาชีพ (Service mind)
   1.    คาดหวังของลูกค้าในการใช้บริการกับองค์กรของแต่ละส่วนงานที่ลูกค้าติดต่อ (Touch point)
   2.    ความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านบริการในธุรกิจขององค์กร
   3.    คุณสมบัติ บุคลิกภาพ  การแต่งกายที่เหมาะสม
   4.    มารยาทที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการได้
   5.    Workshop  ระดมความคิดร่วมกัน
   6.    การสื่อสารในการสนทนาทางโทรศัพท์  การพูด  ภาษากาย  น้ำเสียง ที่เหมาะสมในการบริการ
   7.    การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการตอบคำถามที่เหมาะสมกับลูกค้า
   8.    Workshop จากสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงขององค์กร   การปรับคำพูดในการบริการ/การแก้ไขปัญหา และอธิบาย การตอบคำถามลูกค้า
   9.    การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
   10.    เน้น Workshop/Roleplay จากเหตุการณ์ในการปฏิบัติงาน
รูปแบบการสัมมนา
   1.    การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                    40 %
   2.    Roleplay / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    60 %
   3.    มอบของรางวัล
ระยะเวลาอบรม
     -    จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    บุคคลที่ปฏิบัติงานในการบริการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้าง Service Mindset และService mind อย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การสร้าง Service Mindset และService mind, การสร้าง Service Mindset และService mind, Service Mindset และService mind อย่างมืออาชีพ, Service Mindset และService mind, Service Mindset, Service mind

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด