หลักสูตร เทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงภายในองค์กร (Techniques Mentor in Organization)

รหัสหลักสูตร: 66715

จำนวนคนดู 1240 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงภายในองค์กร (Techniques Mentor in Organization)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ปัจจุบันมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง (Turn Over Rate) โดยมาจากสาเหตุหลัก คือ หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาไม่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิในการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารงานและบริหารทีมต้องมีการวางระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) อย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เกิดความรู้สึกอบอุ่น ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในทีมงาน หัวหน้างาน องค์กร ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานใหม่

     หลักสูตร เทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงภายในองค์กร (Techniques Mentor in Organization) มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วม ต่อหัวหน้างาน และต่อองค์กร โดยเรียนรู้เทคนิคการสอนงาน (Teaching Work) เทคนิคการให้คำปรึกษางาน (Consulting) และการพัฒนาทีมงาน (Team Development) เพื่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมพร้อมร่วมกันผลักดันเป้าหมายองค์กรให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการเป็นพี่เลี้ยงไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมที่ดีผ่านระบบพี่เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1: เรียนรู้การปรับสมดุลย์

 •  สำรวจระบบความคิดเกี่ยวกับการเป็นพี่เลี้ยง
 •  ความแตกต่างระหว่าง Coaching/ Mentoring/ Counseling
 •  บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติของพี่เลี้ยงภายในองค์กร
 •  ทักษะที่สำคัญต่อการเป็นพี่เลี้ยงภายในองค์กร
 •  การเป็น Mentoring แบบ 360 องศา
 •  เรียนรู้ธรรมชาติของจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกของมนุษย์
 •  เทคนิคการวางระบบพี่เลี้ยง ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ
 •  กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ในระบบพี่เลี้ยง
 •  เทคนิคการสื่อสารภายในระบบพี่เลี้ยง
 •  เทคนิคการใช้ GROW Model เพื่อประเมินผล
 •  เรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ระบบพี่เลี้ยง
 •  วิเคระห์อุปสรรค์ในการใช้ระบบพี่เลี้ยง
 •  อุปสรรคในการสร้างทศนคติที่ดี
 •  เรียนรู้การทำงานในยุค VUCA
 •  5 เทคนิคการปรับตัวในยุค VUCA
 •  สร้างความตระหนักสร้างทัศนคติที่ดีทำงานร่วมกัน
 •  สรุป / ถาม-ตอบ

Workshop 1 : ค้นหาความสำคัญของงาน

Workshop 2 : วิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อย

Workshop 3 : ทำลายหลุมพรางระบบพี่เลี้ยง

Workshop 4 : สร้างบุคคลต้นแบบในการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานทุกระดับ
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงภายในองค์กร (Techniques Mentor in Organization)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเป็นสุดยอดพี่เลี้ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต