หลักสูตรอบรม ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ (Logical & System Thinking)

รหัสหลักสูตร: 66827

จำนวนคนดู 733 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ (Logical & System Thinking)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหารมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง

          ทั้งนี้ การคิดเชิงระบบที่ดีจะต้องมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ที่แข็งแรงเพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทำการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบข้อมูลและพัฒนาผลิตผลทางความคิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ (Objective)

     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการ การคิดแบบ Logical & System Thinking สำหรับการย่อยข้อมูลในแต่ละประเด็นสำหรับการวางแผนการบริหารงาน

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกการคิดตามหลักการทำงานของสมอง การแยกแยะสภาวะอารมณ์ และหลักการบริหารผ่านการสร้างกระบวนทัศน์ในการคิด การวางแผนงาน การตัดสินใจ การติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          1.ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์

                    • การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด

                    • ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก

                    • ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด

                    • หน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

          Workshop 1: กิจกรรมการทำหน้าที่ของสมอง

          2.รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเป็นระบบ Logical & System Thinking

                    • ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking และ System Thinking

                    • ประโยชน์ ความสำคัญของ Logical Thinking และ System Thinking

          3.แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด Logical & System Thinking

                    • แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ Logical Thinking & System Thinking

          4.การนำ Logical & System Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

                    • เทคนิคการระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

                    • เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

                    • เครื่องมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

          Workshop 2: กิจกรรมกลุ่ม การนำเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

     การบรรยาย Coaching Brainstorming ถาม-ตอบ และการนำเสนอ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ (Logical & System Thinking)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระ, Logical & System Thinking, Online training, อบรม สัมมนา 2566, อบรมออนไลน์ 2566, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด