หลักสูตร ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 67672

จำนวนคนดู 167 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

              Mind Map เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เห็นความคิดอย่างเป็นระบบ โดยเรียนแบบการทำงานของสมอง “ภาษาของสมอง” เป็นวิธีเดียวกับที่สมองคิด นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ
ชื่อโทนี บูซานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในเรื่องนี้ ปี 2517 คำว่า Mind Map ได้มีการแปลเป็นไทยอยู่หลายคำ เช่น แผนที่ความคิด คือการจัดระบบความคิด ให้สามารถมองเห็น
ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้สมองในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มองเห็นภาพรวมและรู้สึกเชื่อมโยง การนำข้อมูลเข้าและออกจากสมอง
ถ้าเข้าใจหลักคิดอย่างเป็นระบบ และนำมาเขียนเป็น Mind Map จะทำให้เราเข้าใจง่าย และเห็นภาพรวม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 ยังสามารถช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ดี


วัตถุประสงค์

1.เพื่อผู้รับการอบรมเข้าใจ เห็นความสำคัญของการเขียน Mind map ในการปฏิบัติงาน

2.เพื่อผู้รับการอบรมสามารถเขียน Mind map ในการพัฒนาตัวเองและการทำงานได้

3.เพื่อผู้ผู้รับการอบรมเข้าใจการจัดระบบความคิด และการเชื่อมโยงการทำงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 การเข้าใจการทำงานของสมอง

 • เรียนรู้ความสำคัญและการทำงานของสมอง
 • การสรุปและจับประเด็น การเลือกคำสำคัญ
 • การจัดระเบียบความคิด
 • การคิดอย่างเป็นระบบ

                - การคิดเชิงแก้ไขปัญหา

                - การคิดเชิงวิเคราะห์

                - การคิดเชิงสร้างสรรค์

Module 2 มารู้จักกับ Mind Map

 • Mind Map คืออะไร
 • Mind Map ใช้ทำอะไรได้บ้าง
 • ทำไมเราต้องใช้ Mind Map
 • วิธีการเขียน Mind Map

               - เรียนรู้จากคำ ภาพ สี กับความคิดของคนเรา

               - เรียนรู้วิธีการสร้างและการการเขียนแผนที่ความคิดการปฏิบัติงาน (Mind map)

               - เทคนิคทำ Mind map ให้จดจำได้ดี

               - ประยุกต์ใช้ Mind map ในการทำงานจริง

 • Workshop ฝึกปฏิบัติเขียน Mind map ในการงานเพื่อประยุกต์ใช้

               - ด้านความคิดสร้างสรรค์

               - การคิดเชิงวิเคราะห์

               - การระดมความคิด

               - กลยุทธ์และการวางแผน

               - ฯลฯ

 • ตัวอย่างการเขียน Mind map
 • วิทยากรให้คำแนะนำ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคคลากรในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Mind Map, ภาพ สี กับความคิดของคนเรา, เทคนิคทำ Mind map, ประยุกต์ใช้ Mind map ในการทำงานจริง, ฝึกปฏิบัติเขียน Mind map, เขียน Mind map

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้