เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

เทคนิคการเจรจาทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Collection Call )

รหัสหลักสูตร: 66648

จำนวนคนดู 32 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการเจรจาทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Collection Call )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
      Effective Collection Call เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเจรจาทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ และแบบเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง  ประเทศไทยภายใต้กฏหมายคุ้มครองลูกหนี้ มีหลายกฏเกณฑ์ที่ทำให้ลูกหนี้บางรายอาศัยช่องว่างกฏหมายในการหลีกเลี่ยงการจ่ายชำระหนี้ ดังนั้นในการเจรจาเพื่อทวงถามทุกครั้งนั้น พนักงานการเงินหรือแผนกที่เกี่ยวข้องจะต้องมีศิลปะการเจรจา รวมทั้งเทคนิคที่สามารถทวงถามหนี้แบบเร่งรัด ให้ทันตามกำหนดชำระได้ หรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยภาพลักษณ์ในการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ ดังนั้นการทวงถามยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้คำพูดเป็นอย่างมาก
     หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึกสคริปสำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้อบรมจะได้ร่วมทำ Workshop สำหรับการติดตามทวงหนี้ในสถานการณ์นั้น ๆ  หากจะต้องเจอกับความหลากหลายของพฤติกรรมการปฏิเสธของลูกค้าแต่ละแบบแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้มองปัญหาออก และเลือกใช้สคริปในการโทรกับลูกค้าประเภทนั้นๆ ได้ดี
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการใช้สคริปในการโทร และการสนทนาแบบเผชิญหน้าให้เป็นธรรมชาติ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการทวงถามหนี้ได้จริงในการทำงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อ
กิจกรรมละลายพฤติกรรมสานความสัมพันธ์
   Module 1  : ปรับทัศนคติและความคิด ให้มีความเข้าใจ เพิ่มกำลังใจ ให้หนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่
     1.  ลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่
     2.  ประเภทของลูกหนี้
     3.  ความต้องการของลูกหนี้
     4.  นานาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ของลูกหนี้
   Module 2  :   เทคนิคการทวงหนี้ให้สำเร็จตามพฤติกรรมความหลากหลายของลูกหนี้
     1.  เรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของลูกหนี้
     2.  เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้ลูกหนี้เปิดใจ
     3.  ปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นขณะทวงหนี้
     4.  วิธีการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกหนี้
     5.  Talking and Sharing Case
     6.  Workshop
   Module 3  :  การปฏิบัติการทวงถามหนี้
     1.  เทคนิคและสคริปในการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
     2.  การจัดการกับลูกหนี้ (เป้าหมาย -> แผนงาน -> การปฏิบัติ)
     3.  การสร้างรายงานการติดตาม Daily ,Weekly, Monthly Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
     4.  การใช้น้ำเสียงและคำพูดในการทวงถามอย่างมืออาชีพ
     5.  เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด สร้างความไว้วางใจกับลูกหนี้
   Module 4  :  การควบคุมอารมณ์และการเลือกวิธีปฏิบัติกับลูกหนี้
     1.  ภาษาและคำพูดที่ถูกต้องเหมาะสม
     2.  เทคนิคการเปิดบทสนทนาในการโทรและเผชิญหน้า
     3.  ทักษะการฟัง และตั้งคำถาม ในการเสนอทางเลือกให้กับลูกหนี้
     4.  หลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจลูกหนี้
     5.  Talking and Sharing Case
     6.  สรุปเนื้อหาโดยรวม
     7.  Q&A
หลักสูตรอบรมพิเศษ
   -    สำหรับ 1วัน ในรูปแบบการอบรมรูปแบบ  Learning and Sharing
   -    ผู้เข้าอบรมจะเข้าถึงทุกหัวข้อ และความสนุก โดยการเล่าเรื่องที่สนุกสนานจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
   -    มีช่วงเพิ่มกลยุทธ์ให้ผู้อบรมได้นำกลับไปใช้จริงได้ทุกหัวข้อ สามารถแสดง เล่าเรื่อง เล่นเกมส์ ทำกิจกรรม แต่ได้ความรู้ สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง
   -    Learn and Share 50 %
   -    Workshop 30%
   -    Game 20%
   -    ใช้เจ้าหน้าที่ร่วมเพื่อทำกิจกรรม
   -    กิจกรรมที่ใช้  4 กิจกรรม มีทั้งในรูปแบบ อุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานวันละ 4 ชุด

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม    ( Target Participants )
   1.  ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2.  ผู้ที่ต้องการฝึกการโทรทวงหนี้ ให้เกิดความชำนาญเป็นมืออาชีพ ไม่หวั่นไหวหรือข้อแก้ตัวของลูกหนี้   

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเจรจาทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Collection Call )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเจรจาทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อเร่งรัดหนี้, การเจรจาทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อเร่งรัดหนี้, ทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภา, Effective Collection Call

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด