registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การขาย การตลาด อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Sale and Marketing)

เรียนรู้วิธีการขายและทำตลาดอสังหาริมทรัพย์จากกูรูชื่อดังของเมืองไทย

2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
12000บาท
การออกแบบแนวคิดทางการตลาด และ การดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ติดตลาด
สัมมนา หลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาที่มุ่งเน้น เนื้อหาพื้นฐานการเป็นนายหน้าอสังหาฯ ที่นำไปสู่การเป็นนายหน้าแบบมืออาชีพด้วยกันกับ ERA Property Network