registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เจาะลึกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Other Real Estate)


5 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สัมมนา ที่ดินทำเงิน (ลงทุนที่ดินอย่างไร ให้มีกำไรตั้งแต่เริ่มต้น)
15900บาท
สุดยอดคอร์ส 2 วัน (ทฤษฎี และ Workshop) ผ่านการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง...
สัมมนา เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า
5900บาท
สูตรลับในการให้เช่าทรัพย์ทุกประเภท เปลี่ยนทรัพย์ที่ดูไร้ค่า สู่อสังหาให้เช่าทำเงินล้าน ให้รวยแบบเสือนอนกิน ไม่มีวันหมด!!
สัมมนานวัฒกรรมการก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โอกาสและความเป็นไปได้ในความสำเร็จของการเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในยุคที่มีการบังคับใช้กฏหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ
24000บาท
หลักสูตร Project Feasibility Study นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองใน เบื้องต้น ทั้งน
เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้
12000บาท
ศึกษาขบวนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินจากความสามารถในการสร้างรายได้ของโครงการนี้ช่วยผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และเจ้าของทรัพย์สินได้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ