สัมมนาความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง

สัมมนาอาชีพ วิชาชีพ และความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้ท่านเลือกสมัคร โดยมีทั้งการอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาชีพครู ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของท่าน
19 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Recommended
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
  • 570x450 banner
  • 570x450 banner