registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พิธีกร (MC)


1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม จะเปิดประตูสู่การค้าขายระดับโลกผ่านเวปไซต์ขายของอันดับหนึ่งของอเมริกา (เวปอีเบย์ หรือ www.ebay.com) ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 400 ล้านคน
เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
8900บาท
เน้น work shop ฝึกทักษะจริง ทั้งการเป็นพิธีกรงานบันเทิง และการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ โดยผู้สอนมีประสบการณ์การสอนกว่า 20 ปี มีประสบการณ์เป็นพิธีกรงานใหญ่ๆ ทั้งงานประชุมระหว่างประเทศ งานที่มีประธานเป็นนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี