สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

งานช่าง / วิศวกรรม (Engineering, Worker)


2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
อบรมช่างแอร์ ช่างระบบทำความเย็นเเละเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นช่างแอร์มืออาชีพ
3,000บาท
KvB ศูนย์อบรมระบบทำความเย็น และ เครื่องปรับอากาศ เน้นสร้างมืออาชีพ จบเเล้วสามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้ มีอาชีพที่มั่นคง
การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน
4700บาท
การบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ