ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

งานช่าง / วิศวกรรม (Engineering, Worker)


2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Sponsored
สัมมนารับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่าย กับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำแต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้แก่นักธุรกิจเจ้าตลาดหรือรายเดิม
การวิเคราะห์ Overall Equipment Effectiveness (OEE) เพื่อการบริหารการผลิตมืออาชีพ
4300บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารการผลิต หัวหน้างานด้านการผลิต ผู้ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักร
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
อบรมซ่อมแซมเสื้อผ้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตร360ชั่วโมง อบรมการใช้จักร และซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบมืออาชีพ จบการอบรมได้รับวุฒิบัตร