หลักสูตร อบรมแม่บ้านโรงแรมยุคใหม่หัวใจสะอาด 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 67092

จำนวนคนดู 783 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  อบรมแม่บ้านโรงแรมยุคใหม่หัวใจสะอาด 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     แผนการสอนนี้จะเน้นไปในทาง Green Hotel, Resort หรือทางแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำหริฯให้ทางแม่บ้านหัดใช้สารธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษกับตัวแม่บ้านเองและสามารถสร้างงานมีคุณภาพดีกว่าการใช้สารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ทางโรงแรมประหยัดงบประมาณในการซื้อสารเคมีและเครื่องจักรหรือเครื่องขนาดใหญ่ที่นำมาใช้ทำความสะอาดได้มาก


หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่1 ภาคทฤษฎี

เวลา 10.00 – 12.00

     • ปัญหาของงานแม่บ้านโรงแรมการจัดการกับปัญหาทำไมแม่บ้านทำไม่สะอาดความเข้าใจในงานแม่บ้าน

     • ความรู้เรื่องการการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดในห้องพักเทคนิคการผสมน้ำยาทำความสะอาด การใช้อุปกรณ์ต่างๆ และข้อควรระวังการใช้วัสดุอุปกรณ์แม่บ้าน

     • ความเข้าใจการใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ภายในห้องและอาคารโดยทั่วไปการขจัดคราบตระกรันน้ำ คราบเหลือง คราบสี คราบหินปูน งานสแตนเลส โครเมยี่ม   

       วอลเปเปอร์ กระเบื้องยาง กระเบื้องเซรามิค งานอีพ๊อกซี่ หินอ่อนการ

     • ดูแลพื้นไม้งานเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักพื้นแกรนิต และอื่นๆ (แยกชนิดวัสดุทำความรู้จักกับวัสดุที่ใช้ตกแต่งโรงแรม)

     • การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องพัก เช่นตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ทีวี

     • การป้องกันตัวเองจากการทำงานแม่บ้านการป้องกันตัวจากสารเคมี และจากการทำงานโดยผิดวิธี

     • คุณสมบัติที่ดีของพนักงานแม่บ้านมารยาทแม่บ้านมารยาทการเข้าห้องพักลูกค้า

     • หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรแม่บ้าน

 

12.00 -13.00 น. พักเที่ยงรับประทานอาหารตามอัธยาศัยจัดเตรียมให้แล้ว


สอนภาคปฏิบัติ

เวลา 13.00 - 17.00 น.

     • การปูเตียงแบบต่างๆ การจัดเตียงการดูแลฟูกที่นอนให้อยู่คงทนหมอน ผ้าห่ม การกำจัดคราบบนผ้า เช่น คราบเปื้อนเลือด และเปื้อนคราบอื่นๆเบื้องต้นก่อนส่งซัก

     การแยกชนิดของผ้าที่ใช้ในห้องพักการแยกผ้าซักการ

     • จัดเก็บผ้าสำรองการสำรองผ้าที่ใช้ในห้องพักการเลือกซื้อผ้าเลือกชนิดหมอนการดูแลทำความสะอาดหมอน

     • ชนิดต่างๆ เช่นหมอนใยสังเคราะห์หมอนขนเป็ดผ้าห่มขนเป็ด

     • การแก้ปัญหาเกี่ยวกับห้องพักที่มีการขายเป็นช่วงฤดู High Season และ Low Season


วัน 2 สอนภาคปฏิบัติ

เวลา 10.00-12.00 น.

     • การล้างห้องน้ำอย่างถูกวิธีการใช้น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างถูกต้องการป้องกันและ กำจัดกลิ่นภายในห้องน้ำเทคนิคการทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาด

     ป้องกันการเกิดคราบเหลืองและสนิมบนสแตนเลส การล้างฝักบัว ก๊อกน้ำ อ่างอาบนำให้สะอาด

     • การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ไม้ ,เฟอร์นิเจอร์พลาสติก,เฟอร์นิเจอร์ผ้างาน Out door, งานเฟอร์นิเจอร์ ผ้าที่ใช้ภายในห้องพัก, หินอ่อน, หินเทียม, ดอกไม้เทียม , มูลี่ , ผ้าม่าน

     • เทคนิคการดูแลและป้องกันการเกิดเชื้อรา และการกำจัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์หวายเก้าอี้ผักตบเสื่อผักตบไม้ใผ่

        ทั้งงานผนังและงานพื้นรวมถึงงานตกแต่งประดับห้องพัก

     • เทคนิคการทำความสะอาดเครื่องหนัง โซฟาหนังเก่าๆ หรือเกิดการเปื้อน สีหมอง

     • เทคนิคการดูแลรักษารูปภาพงานปฏิมากรรมต่างๆ ที่ใช้ประกอบตกแต่งภายในโรงแรม

     • การเช็ดกระจกให้สะอาดและไม่มีริ้วรอย และอยู่ทนได้นานการป้องกันตัวเองจากน้ำยาเช็ดกระจก

     • การเช็ดฝุ่นการใช้ไม้ดันฝุ่นเก็บฝุ่นการใช้น้ำยาดันฝุ่นไม่ให้เกิดรอยด่างดวง หรือเป็นรอยเงาไม่เท่ากัน

     • การทำความสะอาดห้องครัว (ป้องกันไม่ให้งานสแตนเลส เกิดคราบรอยขีดข่วนหมอง) การล้างแก้วน้ำล้างจานช้อน ส้อม มีดให้สะอาดไมมี่รอยขีดข่วนไมโครเวฟการล้างกาต้มน้ำ

     ที่มีคราบตระกรันน้ำการล้างตู้เย็นจัดตู้เย็นการล้างมุ้งลวด

เวลา 12.00 -13.00 น. พักเที่ยงรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

เวลา 13.00 - 17.00 น.

     • How to Deep Clean Room การทา ความสะอาดห้องพักลูกค้า VIP การจัดเซ็ตห้อง VIP การทำความ สะอาดห้องในเชิงลึก

     • ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดห้องพักลูกค้าพักอยู่ Guest Room Standard Set up During Stay

     • การทำห้องพักหลังจากลูกค้าคืนห้อง Make up room check out

     • การทำห้องว่างไม่มีแขกพักการตรวจเช็คห้องว่างช่วงที่ไมมี่ลูกค้าการดูแลห้องช่วงที่ไม่มีการขายเป็นเวลานาน

     • การจัดเตรียมห้องพักก่อนการเข้าพัก Pre Arrival guest

     • การเลือกซื้ออุปกรณ์จัดอุปกรณ์ และการตกแต่งในห้องพักการเซ็ตผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าการจัดตู้เสื้อผ้าและของใช้ในห้อง Standard set up in room

     • การตรวจเช็คห้องพัก และการสั่งงานแม่บ้านของหัวหน้าแม่บ้านและพนักงานต้อนรับ

     • การตรวจความเรียบร้อย Touch up ,Inspect การ Turn Down Service สาหรับการเซอร์วิสลูกค้า VIP

     • สรุปวิธีและขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักแบบต่างๆ ให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่บ้านโรงแรม

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาหลักที่ใช้ในการอบรมและจะปรับเปลี่ยนการสอนเป็นไปตามสถานการณ์หรือผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่

ลักษณะการเรียนรู้

     ลักษณะการสอน จะเป็นแบบสอนให้ทำงานจริงฉะนั้นจะไม่มีการสอนแบบทั่วไปไม่มีการยืนสอนหน้าห้องสัมมนาจะให้ผู้รับฝึกทำงานในขณะที่สอน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในงานและสังเกตข้อผิดพลาดในการทำงานของผู้รับฝึก

     ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดจะแนะนำให้ใช้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปหาชื้อได้ง่ายหรือใช้น้ำยาที่มีอยู่แล้วให้ถูกวิธีในส่วนน้ำยาทำความสะอาดจะสอนให้แม่บ้านรู้จักประหยัดและการผสมน้ำยาและใช้น้ำยาที่เป็นสารธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และหาซื้อได้ง่ายและสอนวิธีใช้ของเหลือใช้ในบ้านมาใช้ทำความสะอาดการสอนและการอบรมจะช่วยให้เฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านถูกทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นของมีสภาพเหมือนของใหม่หรืออยู่ในสภาพดีตลอด และจะช่วยให้แม่บ้านทำงานได้ดีขึ้นใช้เวลาทำความสะอาดน้อยลงเหนื่อยน้อยลง และมีความปลอดภัยในการทำงานและสามารถป้องกัน และแก้ไขอาการเจ็บป่วยเช่นแพ้น้ำยาหรือปวดหลังและป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ เกี่ยวกับการทำ งานแม่บ้าน

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร อบรมแม่บ้านโรงแรมยุคใหม่หัวใจสะอาด 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมแม่บ้านโรงแรมยุคใหม่, ความรู้เรื่องการการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอ, การล้างห้องน้ำอย่างถูกวิธีการ, ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดห้องพักลูกค้าพักอยู่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด