บันทึกสำเร็จ...

โค้ชโต

นายเดชาชาญ  ชูสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การบริหารธุรกิจ, ธุรกิจการผลิต)

จำนวนเข้าชม 1108 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาธุรกิจ ระบบคุณภาพ ISO

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี วัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท  สาขาการจัดการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1.ประสบการณ์ทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม 25 ปี

2.ประกอบธุรกิจ ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป  และตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง  เช่น บ้านพักตู้คอนเทนเนอร์ รีสอร์ท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

ระบบบริหารคุณภาพ ISO

พัฒนาธุรกิจ และเพิ่มผลผลิต

Sponsored
การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Dr...

ดูรายละเอียด
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »