บันทึกสำเร็จ...

โค้ชโต

นายเดชาชาญ  ชูสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การบริหารธุรกิจ, ธุรกิจการผลิต)

จำนวนเข้าชม 2615 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาธุรกิจ ระบบคุณภาพ ISO

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี วัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท  สาขาการจัดการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1.ประสบการณ์ทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม 25 ปี

2.ประกอบธุรกิจ ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป  และตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง  เช่น บ้านพักตู้คอนเทนเนอร์ รีสอร์ท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

ระบบบริหารคุณภาพ ISO

พัฒนาธุรกิจ และเพิ่มผลผลิต

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชโต นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »