เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชโต

นายเดชาชาญ  ชูสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การบริหารธุรกิจ, ธุรกิจการผลิต)

จำนวนเข้าชม 2060 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาธุรกิจ ระบบคุณภาพ ISO

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี วัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท  สาขาการจัดการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

1.ประสบการณ์ทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม 25 ปี

2.ประกอบธุรกิจ ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป  และตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง  เช่น บ้านพักตู้คอนเทนเนอร์ รีสอร์ท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

ระบบบริหารคุณภาพ ISO

พัฒนาธุรกิจ และเพิ่มผลผลิต

Sponsored
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย ( Negotiation and Selling Techniques with Smart Personality )

          ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟา...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชโต นายเดชาชาญ ชูสวัสดิ์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »