การเขียนแผนการตลาดออนไลน์สำหรับ ปี 2556

จำนวนคนดู 752 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
§ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ การตลาด 2.0
§การเขียนแผนการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ SOSTAC
§การนำส่วนประสมต่างๆ ของการตลาดออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ
§แนวโน้มการตลาดออนไลน์ในปี พ.ศ. 2556
§การวัดประสิทธิภาพของการแผนการตลาดออนไลน์
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด