ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

รหัสหลักสูตร: 21082

จำนวนคนดู 917 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
หัวข้ออบรมสัมมนา

การให้บริการ

งานที่ปรึกษาด้านวิชาการ

- ให้บริการที่ปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาสู่ Eco Factory และ Eco Industrial Town

- ให้บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น

งานด้านปรับปรุงกระบวนการผลิต

-งานการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ และการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Laboratory) วิเคราะห์คุณภาพน้ำ/อากาศ/กากอุตสาหกรรม

-งานออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน

-งานที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร/เทคโนโลยีสะอาด/มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คลินิกสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรม, การจัดการ, มลพิษ, คาร์บอนฟุตพริ้นท์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด