หลักสูตร Risk Management for Top Management

รหัสหลักสูตร: 67432

จำนวนคนดู 288 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Risk Management for Top Management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมด้านการบริหารความเสี่ยง

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงกับการดำเนินงานขององค์กร หรือภารกิจในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการบริหารความเสี่ยง (Principles) และความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยงต่อองค์กร

2. Case study หรือตัวอย่างประเด็นที่คณะกรรมการบริษัท/ผู้บริหารระดับสูง ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยง

3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในการผลักดัน การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

4. กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงไปสู่เป้าหมายองค์กรลักษณะการเรียนรู้

  •       บรรยาย 1.5 ชม และ workshop การออกแบบวิสัยทัศน์บริหารความเสี่ยง 1.5 ชม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Risk Management for Top Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Principles, ความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยง, ความเสี่ยงต่อองค์กร, บริหารความเสี่ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต