การใช้งานโปรแกรม Unity3D พอร์ทลงบนแพลตฟอร์ม Android รุ่นที่ : 1

รหัสหลักสูตร: 24736

จำนวนคนดู 1487 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

 ปัจจุบันการใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งบนโทรศัพท์มือถือและแทปเลตต่างๆ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android นั้นเปิดกว้างให้กับบุคคลต่างๆในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซึ่งระบบปฏิบัติการ Android คือ ระบบปฏิบัติการบนมือถือที่พัฒนาขึ้นโดย Google จึงถือได้ว่ามีความน่าสนใจในเทคโนโลยีนี้ ในอนาคตการเติบโตจะเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว จึงจัดทำโครงการอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ของนักพัฒนาโปรแกรมหรือผู้ที่สนใจการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android (บนมือถือและแทปเลต) สามารถนำไปต่อยอดถึงระดับมืออาชีพได้ ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม “การใช้งานโปรแกรม Unity3D พอร์ทลงบนแพลตฟอร์ม Android” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่นบนมือถือของประเทศต่อไปในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการด้วยการใช้งานโปรแกรม Unity3D และเขียนโปรแกรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือโดยใช้ภาษา Java script
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการทำงานและใช้งานโปรแกรม Unity3D 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Java script ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเกมส์บนมือถือ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเกมส์บนมือถือ เพื่อใช้เชิงพานิชได้
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้งานโปรแกรม Unity3D พอร์ทลงบนแพลตฟอร์ม Androi

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด