เรื่องหลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์

รหัสหลักสูตร: 25057

จำนวนคนดู 1853 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดการอบรมเน้นการสร้างอาชีพและเสริมความรู้ทางด้านโซล่าเซล จึงเปิดการอบรมแก่ผู้สนใจและผู้ที่ดำเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานแต่ละประเภท
3. สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพหรือขยายผลเชิงพาณิชย์

หัวข้ออบรมสัมมนา
เรื่องหลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ (วุฒิบัตรวิชาชีพ โซล่าเซล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) รุ่นที่4
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด