แผนการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจัดการด้านคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9001 ฉบับใหม่ (ISO9001:2015)

จำนวนคนดู 1475 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Doforgreen มีแผนการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการจัดการด้านคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9001 ฉบับใหม่ (ISO9001:2015) 
3 หลักสูตรในราคาสุทธิ 46,800 บาท (รวมภาษี 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
*ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พักของวิทยากรนะคะ
สอบถามรายละเอียดได้ที : 081-9170258 (คุณฟ้า) www.doforgreen.net
หัวข้ออบรมสัมมนา

ISO9001ฉบับใหม่ (ISO9001:2015)

Training plan for upgrading the quality managementsystem complying with standard ISO9001new version (ISO9001:2015)

หัวข้อการฝึกอบรม

Training course

จำนวนวันฝึกอบรม

Day number

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

Objective of training

1.    ISO9001 ในฉบับปี 2015 และการจัดทำเอกสาร

Change in requirements ISO9001 in version 2015 and documentation

(คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพควรได้รับการฝึกอบรม)

(The steering committee of quality management system should be trained.)

1

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO9001 ฉบับปี 2015 รวมถึงได้เข้าใจการปรับเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับใหม่ ซึ่งส่งผลให้นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

 

2.   

Risk management and planning of change

(คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพควรได้รับการฝึกอบรม)

(The steering committee of quality management system should be trained.)

1

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการบริหารความเสี่ยง และการวางแผนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนด ISO9001:2015

This training course will help the trainee understand themethod & technique of risk management complying with standard requirements ISO9001:2015.

 

3.    ISO9001:2015

ISO9001:2015 Quality Internal Audit

(บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน ควรได้รับการฝึกอบรม)

(The person who will be assigned to be the internal auditor, should be trained.)

1

เพื่อเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในคุณภาพ  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO9001:2015

This training course will help the trainee to understand the method & technique of quality internal audit complying with the standard requirements ISO9001:2015, they can conduct the internal audit effectively.

 

 

 

จำนวนผู้เข้าอบรม20-50 ท่าน ยกเว้นสำหรับ คอร์ส Internal audit 20-30 ท่าน

ไม่รวมค่าที่พักค่าเดินทาง (ถ้ามี)

ได้ใบรับรองทุกคอร์สทุกท่านที่เข้าอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 9001:2015, ข้อกำหนด, สอดคล้องกับกฎหมายอาชีวอนามัย, ระบบคุณภาพ, Quality, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด