อบรมเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างถูกต้อง 100% – ห้ามพลาด Promotion สำหรับองค์กร

จำนวนคนดู 854 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล

 

             ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรต่าง ๆ ที่ในการพัฒนาองค์กรมากทึ่สุดในปัจจุบัน จะมีการเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้มาตรฐาน ใหม่เป็ น ISO 9001:2015 โดยโครงสร้างของข้อกําหนดจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ดังนั้นทางองค์กรที่ได้รับการรับรองแล้ว หรือองค์กรที่มีความสนใจในการนำมาตรฐาน ISO 9001 จําเป็นต้องศึกษาหลักการ ประยุกต์ใช้และหลักการบริหารที่จาเป็นต้องเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งการศึกษา ISO 9001:2015 และหลักการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานฉบับใหม่ จึงถือเป็นการเตรียมตัวที่ตรงประเด็นที่สุดในช่วงเวลาของการปรับบตัวสู่ธุรกิจทศวรรษใหม่

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
ข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ISO 9001:2015 (อบรม 1 วัน บรรยาย)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO, สัมนาแบบองค์กร, ISO9001, การพัฒนาตนเอง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด