การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหลักสูตร: 30597

จำนวนคนดู 915 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เนื่องด้วยปัจจุบันนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามามีบทบาทต่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมากโดยเฉพาะหลังการเปิด AEC  ดังนั้น บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value) ทางธุรกิจจากงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา  จึงได้จัดการอบรมที่มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ให้เข้าใจถึงการหลักการของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการเพิ่ม Value แก่ธุรกิจที่ยั่งยืน  โดยอาศัยการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม เพื่อให้องค์กรสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และสามารถรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเทคโนโลยีไว้ได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ยอมรับกันในสากล  ซึ่งจะเพิ่มอำนาจต่อรองและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
หัวข้ออบรมสัมมนา
คอร์สที่ 1 การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
คอร์สที่ 2 การสืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
คอร์สที่ 3 การเพิ่ม Value ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นวัตกรรม, เพิ่มความรู้, ทรัพย์สินทางปัญญา, การจัดการนวัตกรรม, นำธุรกิจสู่ AEC, ส่งเสริมธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด