e-Bidding / e-Market / e-Catalog ประมูลงานภาครัฐด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP)

รหัสหลักสูตร: 32159

จำนวนคนดู 3590 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
 • เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปัญหาที่มักพบกับการใช้ระบบ e-Market / e-Bidding พร้อมแนวทางแก้ไข
 • Update เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คู่สัญญากับภาครัฐต้องปฏิบัติ
 • สร้างโอกาสในการ ขาย/บริการ ลงทุนกับโครงการภาครัฐอย่างถูกกฎหมาย
หัวข้ออบรมสัมมนา

 

1. Update กฎหมายบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542) 

 • การจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
 • การจัดทำบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

2. ภาพรวมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ (รวม 12 วิธี)3. ทำความเข้าใจระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement System : e-GP) 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วงเงินงบประมาณกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สินค้ากำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (สินค้าไม่ซับซ้อน / สินค้าซับซ้อน)
 • 6. คุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอราคาได้ภาครัฐมีการตรวจสอบอย่างไร7. ความสัมพันธ์ /ความแตกต่างของวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
  8. เงื่อนไขสินค้าที่จัดหาในวิธี e-Marketและ e-Bidding 
  9. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 

  • การบันทึกข้อมูลสินค้า (e-Catalog)
  • ขั้นตอนการเสนอราคา
  • เกณฑ์การพิจารณารับราคาและผลการเสนอราคา

  10. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

  • การยื่นเสนอราคา
  • เกณฑ์การพิจารณารับราคา และประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
  • การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา (Grading) และบทลงโทษ
  • หลักประกันการเสนอราคา มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขการยึด/คืนหลักประกัน

  11. แหล่งข้อมูลในการเข้าถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ12. ตัวอย่างขั้นตอนระบบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 
  13. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบe-Market / e-Bidding 

  • ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า / ราคา
   • ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถลงสินค้าหลายยี่ห้อได้หรือไม่
   • การรับเหมาประมูลงานก่อสร้างเข้าระบบ e-Bidding ได้หรือไม่
   • ความแตกต่างระหว่าง Pricing และ Price Performance
   • กรณีผลจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคากลาง ภาครัฐจะตัดสินใจซื้อหรือไม่
  • ไขข้อข้องใจเรื่องระยะเวลา
   • การเสนอราคาใช้เวลามากที่สุดได้กี่วัน
   • การพิจารณาประกาศผู้ชนะการประมูลใช้เวลานานเท่าใด
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) มีการเคาะราคากี่ครั้ง
   • หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ต้องยื่นเมื่อใด
  • การแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินซื้อซองประกวดราคาผ่านธนาคาร
   • หากหมดเวลาจ่ายเงินซื้อซองประกวดราคา แต่ Download เอกสารไว้แล้ว ทำต่อได้หรือไม่
   • จ่ายเงินผ่านแบงก์ไม่ได้ทำอย่างไร
  • ข้อจำกัดในเรื่องเอกสาร และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • เอกสารที่เป็นกระดาษยังคงต้องใช้หรือไม่
   • การ Download เอกสาร ต้องทำในเวลาทำการหรือไม่
   • ข้อจำกัดในการใช้ Browser
   • ระบบมีการการป้องกันการฮั้วประมูลอย่างไร
   • ผู้ค้ามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับผลการประมูลหรือไม่ หากไม่เห็นด้วยสามารถดำเนินการอย่างไร
   • หากมีชื่อขึ้น Blacklist ต้องดำเนินการอย่างไร

  กำหนดการ

  วันศุกร์ที่26สิงหาคม 2559 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

  ณโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน (ถ.รัชดาภิเษก สี่แยกพระราม 9)

  (รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม9 ทางออกอาคารฟอร์จูน)

  ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
  (ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  สามารถติดต่อได้ที่
  โทร. 097-474-6644
  อีเมล์ [email protected]
  ไลน์ไอดี @seminardd
  คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม e-bidding, จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, e-GP, ประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, จัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์, e-market

  หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด