การบริการอย่างเป็นเลิศด้วยแนวคิดให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric & Service Excellence)

รหัสหลักสูตร: 66880

จำนวนคนดู 1920 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การบริการอย่างเป็นเลิศด้วยแนวคิดให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric & Service Excellence)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

 บนโลกยุคใหม่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การสื่อสาร การต้อนรับลูกค้าเชิงรุก (Proactive) ด้วยใจบริการ (Service Mind) ซึ่งต้องมี ทัศนคติ ต่องานบริการ บุคลิกภาพ และการสื่อสารที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และการบริการที่ประทับใจ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ ทางวิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร การบริการอย่างเป็นเลิศด้วยแนวคิดให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric & Service Excellence) ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงานด้านการบริการ การมีมุมมองด้านการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในรูปแบบขององค์กร มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริการลูกค้า และการทำงานบริการ รวมถึงการวางแผนรับมือกับข้อร้องเรียน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือองค์กรต่างๆ แสดงให้เห็นถึงมีจิตใจที่รักงานบริการ มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน


วัตถุประสงค์

      -เพื่อเปิดแนวคิดและมุมมองในการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนากรอบความคิดคิดแบบเติบโต ด้วยการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric & Service Excellence)

      -เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาการใช้แนวคิด Customer Centric และ การมี Customer Service Excellence ด้วยจิตใจแห่งการบริการที่ดี                                             (Service Mind) และองค์กรเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในอย่างยั่งยืน

      -เพื่อให้นำประสบการณืที่เคยปฏิบัติ และนำแบบอย่างที่ดีมาทำมาตรฐานของขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ (Service Standard) ขององค์กร

      - เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด

      - เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet need)

      - เพื่อวิเคราะห์ถึงมูลค่าตลอดอายุของการเป็นลูกค้า (Customer Lifetime Value) กิจกรรม ค้นหาความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อฝึกบทบาทสมมติในการเป็นลูกค้าของตนเอง                          และให้เพื่อในกลุ่มร่วมกันค้นหา ว่ามีสินค้าและบริการอะไรบ้างของเรา ที่จะตอบสนองความต้องการที่ไม่เคยได้รับมาก่อน (New Product and Services) และลูกค้าแต่ละรายสามารถมาใช้บริการได้ประมาณ              กี่ปีและมีมูลค่า ของการมาใช้บริการเท่าไร

      - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในการดูแลทั้ง 3 ประเภทได้อย่างประทับใจและพัฒนาให้มาเป็นลูกค้าที่จงรักภักดี (Royalty Customer) ได้ในระยะยาวด้วยการออกแบบและผลิตสินค้ามี่ลูกค้า                  ต้องการ รวมถึง สร้างความสัมพันธ์ให้ลูกค้ามาใช้บริการต่อเนื่องไปในระยะยาว

      -เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในสังคมพร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ

      -เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำมรรยาท และการใช้ภาษากายไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน เพื่อการยอมรับ และชื่นชมจากคนอื่นๆที่ได้พบเห็น

      กิจกรรม การต้อนรับ การแนะนำสินค้า และบริการ ที่น่าประทับใจ

      - เพื่อให้สามารถต้อรับ และให้บริการโดยศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า 10 แบบ และวิธีปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละแบบอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาติดต่อพบปะด้วย

      - เพื่อให้ทราบและได้สัมผัสถึง การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ)

      - ฝึกฝนในการปรับใช้แนวคิดสร้างบัญชีออมใจให้กับผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย เพื่อให้เกิดการยอมรับและประทับใจ เพื่อให้เข้าใจ Model Growth Mindset ในงานบริการ คือลูกค้าภายในองค์กรมีทีมเวิร์คที่ดี

        โดยร่วมมือกันบริการลูกค้าภายนอกได้อย่างประทับใจเหนือความคาดหมาย

      - เพื่อนำ Modelกรอบความคิดแบบเติบโต ต่างๆมาพัฒนาความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ให้กับตนเองได้กิจกรรมหาอัตลักษณ์ในการบริการของตนเอง และขององค์กร

      - เพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์และค่านิยมขององค์กร กับอัตลักษณ์และค่านิยมของแต่ละท่านให้สอดคล้องกันเพื่อการทำงานบริการอย่างสร้างสรรค์มีความสุข และมีทิศทางในการพัฒนาต่อเนื่องอย่างชัดเจน เช่น               การส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขัน นวัตกรรมในการบริการทุกๆ เดือน

      - สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของบริการที่เป็นเลิศด้วยแนวคิดให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในแบบของท่าน

2.กรณีศึกษาตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่า การใช้แนวคิด Customer Centric และ การมี Customer Service Excellence ด้วยจิตใจแห่งการบริการที่ดี (Service Mind) คืออะไร เหตุใด ช่วยทำให้หลายๆ องค์กรประสบ         ความสำเร็จ ร่ำรวย และยิ่งใหญ่ได้ กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบ ความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก รวมถึงการค้นหารูปแบบการใช้ ให้เหมาะกับบุคลากร และองค์กรของท่าน เป็นสไตล์แบบใด เป็นการยก         ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกและระดับประเทศ โดยบุคลากร โดยสามารถสร้างการใช้บริการหรือซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความจงรักภักดี จากลูกค้าส่งผลถึงความเป็นเลิศและยิ่งใหญ่           ขององค์กร 

3. ลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานบริการ รวมถึงแนวทางเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการ การกำหนด มาตรฐานของขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ (Service Standard)

4. การค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (Customer Insight)

5. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการลูกค้าทั่วไป (Customer) และลูกค้าประจำ (Client) รวมถึงลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) เพื่อให้มาเป็นลูกค้าที่จงรักภักดี (Royalty Customer)                            และมาใช้บริการในระยะยาว

 6. ขั้นตอนการสร้างความประทับใจแรกพบ (1 st Impression ) มารยาทต่างๆ ในการบริการที่เป็นเลิศ การทักทาย การไหว้ การเข้าพบ และต้อนรับอย่างประทับใจ ภาษากายที่ดีในการบริการ มารยาท การสื่อสารใน       งานบริการ ด้วย Model L E P A A T T ( Listen, Empathy , Paraphrase , Ask , Alternative Choice , Time ,Thank)

7. การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) แนวคิดการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์การบริการ การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างบัญชีออมใจให้แก่ลูกค้า และผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย

8. สรุปแนวคิดจาก Model กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อนำมาประยุกต์ในการการทำงานบริการที่มีการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์  

วิทยากร

กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

อบรมสำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง)

ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาใช้แนวคิด Customer Centric และ การมี Customer Service Excellence ด้วยจิตใจแห่งการบริการที่ดี (Service Mind) และนำพาองค์กรเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในอย่างยั่งยืน

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารที่ดี เพื่อใช้ในการบริการเชิงรุก (Proactive Service) สำหรับลูกค้าแต่ละประเภท

4. ผู้เข้าอบรมมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

    ทัศนคติ มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนา งานบริการ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จของตน และองค์กร

5. มีขั้นตอน และวัฒนธรรมในการบริการที่เป็นเลิศ ให้แก่กันทั้งใน และนอกองค์กร


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การบริการอย่างเป็นเลิศด้วยแนวคิดให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric & Service Excellence)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Customer Centric, Customer Service Excellence, Service Mind, Proactive Service, Service Standard, Unmet need

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด