อบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training)

รหัสหลักสูตร: 34268

จำนวนคนดู 2328 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
องค์กรใดมีพนักงานระดับต่าง ๆ เป็นคนที่มีคุณภาพสูงย่อมเชื่อได้ว่าองค์กรนั้น จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน แต่การที่จะทำให้มี บุคคลที่มีคุณภาพในองค์กรได้นั้น นอกจากจะมีระบบที่ดีในการสรรหา คัดเลือกคนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วนั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องที่จะต้อง กระทำอย่างต่อเนื่องและการให้การศึกษาอบรมโดยการวิธีการสอนงาน โดยผู้บังคับบัญชา โดยตรง On The Job Training หรือ OJT ก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้ผลที่สุดวิธีหนึ่ง ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานด้วย
      ระบบ On The Job Training
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ ของ Trainer หรือหัวหน้างานในการ
      สอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
      ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.
1.ปัญหาในการกระบวนการทำงาน สำหรับหัวหน้า คืออะไร
2.การฝึกอบรมหน้างานหรือ OJT คืออะไร
3.เหตุผลที่ต้องมีการฝึกอบรม แบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน
4.ธรรมชาติของมนุษย์ ที่หัวหน้างานควรทราบก่อนสอนงาน
5.คุณสมบัติของผู้สอนงาน แบบ OJT
6.การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม
7.ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในการสอนงานลูกน้อง
8.ความจำเป็นของการสอนงาน
•การสาธิตการสอนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
•การสาธิตการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ 
•ขั้นตอนการสอนงานที่ถูกต้อง
9.การวิเคราะห์งานและการแบ่งขั้นตอนการสอนงาน
10.ขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT. 
11.ฝึกปฏิบัติการสอนงาน/ ทดลองจัดหางานนำมาฝึกสอน
12.การสร้างและการวางแผนการสอนงาน
13.ข้อเสนอแนะในการสอนงาน
•งานที่มีกระบวนการยาว ๆ
•ทฤษฎี และความสามารถในการเรียนรู้ของคน
•ไหวพริบ,ความชำนาญและเคล็ดลับพิเศษ
•การสอนงานในสภาพแวดล้อมอึกทึก
14.การประเมินผลผู้เรียน / การวัดประสิทธิผลของผู้ฝึกอบรม
15.กระบวนการติดตามผลหลังฝึกอบรม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสอนงาน, ผลผลิต, OJT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด