บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

หลักสูตร การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ ( Sales and Operation Planning )

รหัสหลักสูตร: 66283

จำนวนคนดู 5702 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ  ( Sales and Operation Planning )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    S&OP (Sales and Operations Planning) คือ การวางแผนปฏิบัติการและการขายในระดับกลยุทธ์ (Strategy) เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์การขาย การผลิต และอื่น ๆ ตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต เหมาะสำหรับการวางแผนความต้องการสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด
    S&OP คือการวางแผนที่ต้องอาศัยระบบการจัดการความต้องการสินค้าของลูกค้า (Demand Management) ที่เป็นอิสระจากลูกค้าหรือไม่สามารถควบคุมได้ (Independent requirements) และจะถูกส่งไปยังระบบ MPS (Master Production Scheduling) ซึ่งเป็นแผนการผลิตสินค้าหลักทั้งหมดภายในขององค์กรจนถึงระบบ MRP ในที่สุด

วัตถุประสงค์
    1.  เพิ่มศักยภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น
    2.  เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการความต้องการสินค้าในโซ่อุปทานได้
    3.  เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้าได้
    4.  สร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความสมดุลระหว่างความต้องการสินค้าในโซ่อุปทานได้
    5.  เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการแผนความต้องการสินค้าของลูกค้าได้
    6.  เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนธุรกิจได้เพิ่มขึ้น
    7.  เพิ่มผลประกอบการในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร
   1. Sales and Operation Planning คืออะไร วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ     
   2. ขั้นตอนของการวางแผน (Planning) ในองค์กร
   3. ประเภทของ Sales and Operation Planning
   4. องค์ประกอบของ Sales and Operation Planning
   5. ข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำ Sales and Operation Planning
   6. ขั้นตอนการทำ Sales and Operation Planning
   7. ความสัมพันธ์ระหว่าง Sales and Operation Planning และแผนงานอื่น ๆ
   8. Sales and Operation Planning KPIs
   9. กลยุทธ์ที่สำคัญในการทำ Sales and Operation Planning ให้สำเร็จ

วิธีการสัมมนา   

   - การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปรายวิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ ( Sales and Operation Planning )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ, Sales and Operation Planning, อบรม การขาย, อบรม Sales and Operation Planning, อบรม การวางแผนปฏิบัติการและการขายในระดับกลยุทธ์, อบรม ปี 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแ...

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน