“บัญชี” พา “รวย” แล้วคุณจะได้รู้คำตอบว่า “รวย” ด้วย “บัญชี” เขาทำกันอย่างไร

จำนวนคนดู 1067 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

มีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นเพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการ นโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อย เพียงใดการวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง ความสามารถในการชำระหนี้สมรรถภาพในการหากำไรและสมรรถภาพในการดำเนินงานหากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ผู้ที่ทำให้ท่านรู้จักคำว่า บัญชี” พา รวย

หัวข้ออบรมสัมมนา
 การอ่านงบการเงินและบัญชี 
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บัญชี, เงิน, อบรม, รวย, สัมมนา, เรียน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด