registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

“บัญชี” พา “รวย” แล้วคุณจะได้รู้คำตอบว่า “รวย” ด้วย “บัญชี” เขาทำกันอย่างไร

จำนวนคนดู 648 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“บัญชี” พา “รวย” แล้วคุณจะได้รู้คำตอบว่า “รวย” ด้วย “บัญชี” เขาทำกันอย่างไร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

มีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นเพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการ นโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อย เพียงใดการวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง ความสามารถในการชำระหนี้สมรรถภาพในการหากำไรและสมรรถภาพในการดำเนินงานหากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ผู้ที่ทำให้ท่านรู้จักคำว่า บัญชี” พา รวย

หัวข้ออบรมสัมมนา
 การอ่านงบการเงินและบัญชี 
Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ความลับสู่ความสำเร็จ  #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยก...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100

มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

         อ.มานพ     อิ่มอุระ

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บัญชี, เงิน, อบรม, รวย, สัมมนา, เรียน