หลักสูตร จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดหา (Ethical in Procurement & Supply for All involvement)

รหัสหลักสูตร: 38519

จำนวนคนดู 4209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดหา (Ethical in Procurement & Supply for All involvement)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การจัดซื้อจัดหาเป็นกระบวนการสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องมีประสิทธิไปพร้อมๆกับความหน้าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าหรือแม้แต่ซัพพลายเออร์ ที่ต่างก็มีความคาดหวังถึงกระบวนการทำงานที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือของฝ่ายจัดซื้อ และผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งองค์กรมีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับบุคคลเหล่านั้นให้แสดงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับการเป้นตัวแทนขององค์กรในการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ วิชานี้จะเป็นการเรียนรู้แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาก The Best In class และสากล รวมถึงความสอดคล้องทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

•สร้างความเข้าใจในจริธรรม จรรยาบรรณ (Builds the Ethical understanding)

•องค์ประกอบสำคัญหลายประการในการจัดซื้อและจัดหาอย่างมีจริยธรรม

 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยุติธรรมและโปร่งใส (Fair and transparent procurement processes)
 2. การจัดหาอย่างรับผิดชอบ ( Responsible sourcing)
 3. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (Transparency and accountability)
 4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance with laws and regulations)

•Business Code of Conduct คืออะไร? (What is Business Code of Conduct)

•กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปราบปรามการทุจริต ฉ้อโกง ติดสินบนและการใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ( The Laws of Corruption, fraud, bribery and exploitation)

•สิ่งควรทำและไม่ควรทำเมื่อคุณเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อ (Do & Don’t for the People who involve in the procurement

•แนวทางการจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในองค์กร (Ethical & Code of Conduct Manual Guide Line for Corporate)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ฝ่ายจัดซื้อ 
 • ผู้บริหาร 
 • ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดหา (Ethical in Procurement & Supply for All involvement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้เกี่ยวข้องงานจัดซื้อ, อบรม จัดซื้อ, อบรม ออนไลน์, หลักสูตร จริยธรรมและจรรยาบรรณ จัดซื้อ, อบรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ จัดซื้อ, อบรม จัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า