สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Finance for Sales

Finance for Sales
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

สำหรับการขายและผู้จัดการที่ไม่ได้เป็นบัญชีและการเงินที่จะเข้าใจความรู้พื้นฐานในด้านการเงิน

เพื่อความเข้าใจและการอ่านงบการเงิน

มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร

มีความรู้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน

วันที่จัดงาน
24 พฤษภาคม 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

อธิบายในรายละเอียดสำหรับรายการในงบดุล

อธิบายรายละเอียดสำหรับรายการกำไรและการสูญเสีย

การขายและการวางแผนค่าใช้จ่าย

การขายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงิน

การจัดการบัญชีลูกหนี้และการขายวันที่โดดเด่น

อัตราการทำกำไรในการขาย

ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร

การตัดสินใจในระยะเวลาของจุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน

งบประมาณเงินสดสำหรับการขายและการทำงาน

Work shop

สรุปคำถาม-คำตอบ

 

วิทยากร
 

วิทยากร: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

·ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

·ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)

·ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)

·ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก

·ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

สถานที่จัดงาน
โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7.00 บาท 7,900.- ก่อน vat ก่อนหัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:อมยิ้ม ศิริพรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-336-2702

หากท่านต้องการสมัคร Finance for Sales
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
อบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานกับบริษัทฯ โดยวิทยากรผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ยิ่งสมัครมาก ยิ่งลดมาก
3900บาท
กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน (ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้) (INTEGRATED OF DISCIPLINE MANAGEMENT) ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้อง และยังต้องบริหารคนในหน่วยงาน เพื่อ
2675บาท
Case study of e-payment & Cashless Society เจาะลึกกรณีศึกษา กระบวนการทำงาน และผลกระทบของธุรกรรม การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และสังคมไร้เงินสด
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตรด้านกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจกับทาง HRDZENTER ในประเด็นปัญหาและผลกระทบกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบOutsourcing ตามมาตรา 11/1
9400บาท
มาเรียนรู้การทำระบบการเงินและการบัญชีสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
4494บาท
หัวข้ออบรมสัมมนา • เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการสร้าง จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และเรียกดู เอกสารบัญชี • พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ และบริหารจัดการเอกสารบัญชีในยุคดิจิตัล ด้วยการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ • Workshop การใช้ระบบ Cloud (Google drive) เพื่
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมนาการเงินที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมนา ทำความเข้าใจเรื่องยากๆทางการเงินให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้นำความรู้จากการให้คำปรึกษากับลูกค้าจริงๆมาเล่าต่อด้วยภาษาง่ายๆในบรรยากาศสบายๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเครื่องมือทางการเงินอย่างแท้จริง
5350บาท
1. แนวการพัฒนารายการสรุปผู้บริหารในยุคปัจจุบัน เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจข้อมูลบริหารระดับสูง และความเข้าใจในแนวคิด Dashboard 2. ความสามารถของ Microsoft Excel – Power BI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3. การใช้งานร่วมกับ Microsoft Excel 2013 / 2016 ข้อจำกัด แ
3900.00บาท
นายจ้างประกอบธุรกิจเพื่อผลิตสินค้า ให้กับลูกค้าที่เป็นไปตามสัญญาข้อตกลงกัน สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา คือต้องผลิตสินค้าให้มากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่จะก่อให้เกิดสินค้าที่ดี มีคุณภาพก็คือผู้ควบคุมงานและผู้ผลิตชิ้นงาน ซึ่งผู้บริหารบุคคลจึง