RE134:Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 5

รหัสหลักสูตร: 40771

จำนวนคนดู 789 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ผู้เข้าอบรมจะได้หลับเทคนิคการตลาดสำหรับยุค 4.0 ซึ่งทดลองใช้จริงและแก้ไขผลประกอบการจริงมาแล้ว เพื่อผู้อบรมสามารถนำเทคนิคการตลาดต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
หัวข้ออบรมสัมมนา
เทคนิคการสร้างแบรนด์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงกลยุทธ์และส่วนผสมทางการตลาด  กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ การบริหารฐานข้อมูลลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / เทคนิคเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมโครงการ  วิธีเก็บข้อมูลความพึงพอใจในสินค้า  ความต้องการจริงของผู้เยี่ยมชมโครงการ ณ สำนักงานขายของโครงการ  การวิเคราะห์ข้อมูลไปประกอบการวางแผนการขาย การตลาด กรณีศึกษา: การบริหารจัดการลูกค้า ณ วันเยี่ยมชมโครงการตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ  ที่ขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการวางแผนการขาย เทคนิคการเลือกใช้สื่อโฆษณาปัญหา อุปสรรค์ แนวทางป้องกันและวิธีแก้ไข กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ ในภาวะการแข่งขันสูงนวัตกรรมการตลาด การประเมินตลาด คู่แข่ง / วิเคราะห์ keyword ของลูกค้า การกำหนด Brand Massage / brand Concept / การสร้างเรื่องราวให้ดึงดูดการปรับเปลี่ยน Website เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม และอัตราการตอบสนองของผู้เข้าชม / การวางแผนการติดตามการปรับปรุง Website

เพิ่มเติม www.trebs.ac.th
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นวัตกรรมการตลาด, การตลาดอสังหาริมทรัพย์, เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์, การสร้างแบรนด์อสังหาริมทรัพย์, การตลาดยุค 4.0, เทคนิควางแผนการขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด