กลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)

จำนวนคนดู 237 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
 หากคุณต้องการที่จะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบแฟรนไชส์รวมถึงธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนเสียก่อนจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง อันดับแรก คุณควรที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าคุณมีความเหมาะสมกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์มากน้อยเพียงใดพร้อมที่จะเป็นนักธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีได้หรือไม่เพราะการทำธุรกิจประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินลงทุนซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญแล้วคุณควรจะมีคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ด้วย

*** มีความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะลงทุน ถ้าคุณไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านนั้นๆมาก่อนก็ควรที่จะมีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกับระบบแฟรนไชส์และธุรกิจที่จะลงทุนพอสมควร

*** มีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จถือเป็นพลังผลักดันสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างไม่ท้อถอย

*** เป็นผู้ที่มีความอดทและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการทำธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการทำธุรกิจระหว่างบุคคลสองฝ่ายเปรียบเสมือนการเข้าร่วมธุรกิจของคนอื่นดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งจะต้องมีความอดทนต่อภาวะความเครียดและแรงกดดันต่างๆ ที่อาจ

จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

*** ติดตามการเปลี่ยนแปลงและมีการเรียนรู้อยู่เสมอถึงแม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์จะมีการจัดระบบและการจัดอบรมให้แต่แฟรนไชส์ก็ต้องมีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจรวมถึงต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคมได้

*** มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจนั้นคุณจะต้องทำงานร่วมกับบุคคลจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานของคุณเองพนักงานของFranchiserและที่สำคัญที่สุด คือ“ลูกค้า”​

หัวข้ออบรมสัมมนา
กลยุทธ์เถ้าแก่ใหม่ “แฟรนไชส์ (Franchise)”

วัตถุประสงค์ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบ ธุรกิจแฟรนไชส์

เนื้อหาหลักสูตร

ประวัติแฟรนไชส์ นิยามแฟรนไชส์

สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยและกฎหมายแฟรนไชส์

กลยุทธ์แฟรนไชส์แต่ละประเภท แนวทางการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจ

ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์

สาเหตุของการล้มเหลวของธุรกิจแฟรนไชส์และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

ขั้นตอนการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

การสร้างรายได้จากระบบแฟรนไชส์

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์

ข้อแตกต่างของระบบแฟรนไชส์ระบบไลเซนส์และระบบอื่นๆ

โครงสร้างองค์กรแฟรนไชส์

แนวทางการตลาดแฟรนไชส์และการขายแฟรนไชส์

Workshop วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ โดยการให้คำปรึกษาจากทีมที่ปรึกษา

สิ่งที่คุณจะได้รับ

***สามารถต่อยอดธุรกิจได้

***เข้าใจในระบบธุรกิจ Franchisor(แฟรนไชส์)

***ขยายสาขาและวางแผนธุรกิจในระยะยาวได้

***สามารถขยายธุรกิจที่ทำได้อย่างมีนะบบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ประกอบการ ทายาทผู้ประกอบการ ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ***อายุไม่สำคัญ***

ผลงานที่เป็นที่รู้จัก BRAND ได้แก่ มิสเตอร์ โดนัท, เคเอฟซี, อานตี้ แอนส์, เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง, โคล สโตน ครีมเมอรี่, เดอะ เทอเรส, โยชิโนยะ, โอโตยะ, เทนยะ, คัตสึยะ, เอแอนด์ดับบลิว "มิยาบิ" เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ฯ

    

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เครื่องสำอาง, อาชีพ, อาหาร, SME, สัมมนา, SME

รีวิว1

รีวิว2

รีวิว3

รีวิว4

รีวิว5

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด