เทคนิคการขายแบบ Cross Selling & Up Selling ด้วยการขายเชิงรุก เพื่อให้ยอดขายทะลุเป้า

รหัสหลักสูตร: 67615

จำนวนคนดู 286 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เทคนิคการขายแบบ Cross Selling & Up Selling ด้วยการขายเชิงรุก เพื่อให้ยอดขายทะลุเป้า
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

          ในยุคแห่งความท้าทายและการขายที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงและดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องการความเอาใจใส่มากกว่าเดิม การค้นหาลูกค้าใหม่เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพและถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเป็น สิ่งสำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม กุญแจดอกสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ถ้าพนักงานขาดซึ่งเป้าหมายในการทำงานและทำให้การทำงานเป็นไปในลักษณะที่ไม่สามารถหวังผลได้อย่างเต็มที่ ผลที่ตามมาคือองค์กรไม่สามารถได้ผลลัพธ์ของงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงาน

          ดังนั้น หลักสูตรเทคนิค “การบริหารงานขายเชิงรุก” ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงเป้าหมายในการทำงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสามารถทุ่มเทการทำงานได้อย่างเห็นผล เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร การบริหารงานขายแบบเชิงรุกไม่ได้หมายถึงเรื่องการขายเพียงอย่างเดียว แต่รวมเป้าหมายของการเสนอขายทุกครั้งที่ต้องสามารถปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ นั่นคือลูกค้าคือเป้าหมายทางการขายที่สำคัญ

          หลักสูตรนี้จะบอกเล่าถึงวิธีการและเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การบริหารการขายแบบมืออาชีพ การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การแก้ไขปัญหาลดข้อโต้แย้งลง ท้ายสุดคือการนำเสนอและปิดการขายแบบเชิงรุก หรือก็คือเป็นการบริหารการขายแบบเชิงรุกนั่นเอง


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

   1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขาย

   2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่า “มืออาชีพ”

   3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้

   4. ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้

   5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด

   6. เพื่อเพิ่มเทคนิคการขายเชิงรุกให้เข้ากับพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
คุณรู้ไหมว่า?

   “การขาย คือทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในทุกด้าน”

   “นักขายจะขายได้ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า"

   “ไม่มีธุรกิจใดอยู่ได้หากปราศจากการขาย”

   “คนเก่งเรื่องขาย ชีวิตจะสบาย”

   “นักขายมืออาชีพ จะขายได้ทุกอย่าง”

   "นักขายที่ดี คือต้องขายเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ไม่ใช่ขายเพื่อตัวเอง”


ธุรกิจท่านมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่?

   ยอดขายไม่มี หรือเคยดีแต่ลดลงเรื่อย ๆ

   พนักงานขาย พูดไม่เป็น อธิบายสินค้าไม่ได้ ปิดการขายไม่ลง

   ตอบข้อโต้แย้ง ไม่เคลียร์

   วางตัวไม่ดี ท่าทีไม่เหมาะสม

   ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

   ไม่เข้าใจการตลาดปัจจุบัน


อบรมแล้วจะได้อะไร?

   เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาด

   พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ

   ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น

   ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ

   ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง


หัวข้ออบรม

  1. Part 1 ทัศนคติบวกสร้างงานเชิงรุก

        - การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้มีความสำคัญมากกว่าอุปสรรคด้านความคิด

        - การเปลียนจากคิดเป็นลงมือทำ

        - โลกของการขายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

        - จิตวิทยาสำหรับการเป็นนักขาย

        - Perspective

  2. Part 2 ขั้นตอนการเตรียมคำถามและคำตอบล่วงหน้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า

        - Step 1: การตั้งคำถามปูทาง เพื่อขอข้อมูลลูกค้า (Know your Customer)

        - Step 2: การตั้งคำถามเพื่อรู้ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า

        - Step 3: การตั้งคำถามเพื่อสะกิดใจลูกค้าถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น

        - Step 4: การตั้งคำถามเพื่อตอกย้ำให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ

        - WORK SHOP

        - กระบวนการขายแบบเชิงรุก

                 - Prospecting การแสวงหาผู้มุ่งหวัง

                 - Appointment การนัดหมายเพื่อเข้าพบ

                 - Approach การเข้าพบเพื่อเปิดใจ

                 - Fact &Finding การค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริง

                 - Presentation การนำเสนอสินค้า

                 - Answering Objection การตอบข้อโต้แย้ง

                 - Closing Sales การปิดการขาย

                 - Follow up การติดตามการขาย

         - การเพิ่มจำนวนลูกค้าเพิ่มยอดขาย Up-selling / Cross-selling

         - กิจกรรม “วิเคราะห์และค้นหาความต้องการ”

                  - Activities

                  - Building Trust

                  - Create Branding

                  - Differentiation

                  - Customer Referrals

  3. Part 3 การเตรียมยุทธวิธีการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

        - การสร้างประเด็นความสนใจ

        - การชี้ประเด็นให้เห็นผลประโยชน์

        - บอกถึงประเด็นราคาและเงื่อนไข

        - อธิบายประเด็นเหตุผลและการยอมรับ

        - โน้มน้าวประเด็นเพื่อการตัดสินใจซื้อ Q & A


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรด้านการขายและการตลาด สอนสนุก ด้วยการสอนแบบ 4D Storytelling

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - สำหรับพนักงานขายที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ ในด้านเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการขาย

   - สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มยอดขายในแต่ละช่วงการตลาดให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

   - สำหรับหัวหน้างานที่ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อนำเสนอการขายแบบเชิงรุกแก่ลูกค้า

สถานที่จัดงาน

Century Park Hotel

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 4 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0974746644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการขายแบบ Cross Selling & Up Selling ด้วยการขายเชิงรุก เพื่อให้ยอดขายทะลุเป้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขายเชิงรุก, Pro-active sale Management, นักขาย, พนักงานขาย, ทักษะการขาย, ขายแบบเชิงรุก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด