หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015

จำนวนคนดู 667 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 14 กันยายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 26 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 14 ธันวาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 117 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสำคัญ 8 ประการ คือ

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า 

2. ความเป็นผู้นำ 

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

4. การบริหารเชิงกระบวนการ 

5. การบริหารที่เป็นระบบ 

6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง

8. ความสำคัญกับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้กำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2534 และมีการทบทวนแก้ไขทุก 5 ปี

ล่าสุด ISO ได้ประกาศแก้ไขเป็น ISO 9001 : 2015 ทางบริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา

– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

บรรยายโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

– โครงสร้างข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่

– ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน
กรุงเทพมหานคร
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท ราคาท่านละ 3,000 บาท (ราคารวมภาษีและเอกสารการอบรมแล้ว) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Double C Training & Consultant
ชื่อผู้ติดต่อ:Chanyanit Kijchadapong
เบอร์โทรศัพท์ :0616241656

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 9001:2015, ISO 9001, ISO9001:2015, ISO9001, ข้อกำหนดISO9001, ข้อกำหนดISO 9001
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2700บาท
เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นต้น โดยเฉพาะโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผู้สนใจที่ต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จบคอร์สมีประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมมอบให้
สัมมนาฟรี เรื่อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี เรื่อง"เปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์ (Waste to Value)" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
กฎหมายประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40  อย่างไร?
4500บาท
กองทุนประกันสังคม จะมีกองทุนจากลูกจ้าง – นายจ้าง และภาครัฐ เข้าสมทบกัน เพื่อเป็นหลักประกัน ในการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีเจ็บป่วย อันไม่เนื่องจากการทำงาน หรือสิทธิอื่นๆ ที่ได้บัญญัติไว้ข้อกฎหมาย หรือเป็นกฎกระทรวงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างกรณีประสบอันตราย
องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 3 (Managing Generation Diversity in the Workplace)
3500บาท
ความแตกต่างระหว่างวัยที่ปัจจุบันเป็นความท้าทายหลักขององค์การหลายแห่งที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่
สัมมนาฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมกับโลกใบนี้
สัมมนาฟรี The Viable - V day “Modern Marketing Research and Product Development”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พบกับปฏิบัติการค้นหาวิธีการทำการวิจัยการตลาดให้มีประสิทธิผลสูงสุด
สัมมนาฟรี มหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กินเปลี่ยนวัย…กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน
Online Like Pro
990บาท
Online Like Pro คอร์สการตลาดออนไลน์ที่นจะทำให้สร้างรายได้อย่างมืออาชีพ ระดับพื้นฐาน
ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
3900บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน