สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2) | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2)

จำนวนคนดู 347 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
• เสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0"

• เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

• เรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร 4.0

• การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 4.0

• กลยุทธ์การบริหารงาน 4.0

• ยึดทฤษฏี: สัญลักษณ์การบริหาร 4.0

• เรียนรู้แนวทางการรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “บทบาทหน้าที่” และ “ความสำคัญ”

• “เลขานุการ” 4.0 คือใคร ความสำคัญของตำแหน่ง

• การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี

• จรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

• แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ


การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ประสบการณ์” และ “ทักษะ”

• การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

    - การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

    - การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

    - การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

    - การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

    - การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

    - สรุปทฤษฏี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0


กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

• การวางแผนและบริหารเวลางาน

• การบริหารระบบเอกสาร

• การบริหารการนัดหมาย

• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิทยากร
อดีตเลขานุการบริหารในหลายสายงาน อาทิเช่น ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน ฝ่ายการตลาด และฝ่ายจัดการ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมเลขานุการการจัดการแห่งประเทศไทย 3 สมัย
คำค้นประกาศนี้ Tags: Secretary, Secretary Task, Professional Secretary, เลขานุการ, งานเลขานุการ, เลขานุการบริหาร
การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่
3800บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ  (Key Account Management: KAM)
4,500บาท
การบริหารลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้เราสูง จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
ภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯ เพื่อให้ก
“กลยุทธ์บุฟเฟต์” เผยเคล็ดลับ ทำบุฟเฟต์ให้มีกำไร รุ่นที่ 2
4500บาท
ธุรกิจบุฟเฟ่ต์ ถือเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงในตลาดอาหาร มีผู้สนใจเข้ามาร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็เป็นธุรกิจที่มีอัตราเสี่ยงสูง หากบริหารจัดการไม่ดีก็อาจทำให้ขาดทุน จนต้องปิดตัวลงได้
การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงภาพรวมในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าจะสามารถจัดหาและบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างไร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช
อบรม หลักสูตร Performance Management for Line Manager
6800บาท
บริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารผลงานเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนสมรรถนะการทำงาน (Competency) ของพนักงานในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
สัมมนาฟรี “PROCUREMENT 4.0 : พร้อมหรือยังกับการปฏิวัติระบบจัดซื้อ”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ซึ่งจะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในแบบดิจิทัล