registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างการค้าระหว่างประเทศด้วย BRANDING & MARKETING

จำนวนคนดู 438 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างการค้าระหว่างประเทศด้วย BRANDING & MARKETING
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิตอล ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น...เข้าใจในการเลือกดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่าง เพื่อให้ "แบรนด์" สินค้าเติบโตเหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อแสวงความสำเร็จได้มายิ่งขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ.


"แบรนด์" เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อตระหนักรู้และเข้าใจ จนเกิดความแสวงหา, แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเป็นสิ่งที่ด้อยคุณค่า ปราศจาก"นวัตกรรม" ความจำเป็นในการแข่งขันยุคปัจจุบัน...แบรนด์เหล่านั้น ก็ถูกทำลาย และจางหายไปจากตลาดเช่นกัน...เราจะทำอย่างไรเพื่อให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์เกิดการขายได้อย่างสมบูรณ์???

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1 :

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม

วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสการค้าระหว่างประเทศ

มาตรฐานและจิตวิทยาการออกแบบบรรจุภัณฑ์


วันที่ 2

แบรนด์! การวางแผนกลุยทธ์บนเวทีการค้า

การค้าระหว่างประเทศ "ทุนน้อย...มุ่งส่งออก"

หลักการค้าระหว่างประเทศและวางแผนการเติบโต

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นวัตกรรม, ส่งออก, clmv, จีน, แบรนด์, พัฒนา